Súvetie, druhy súvetí

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 224
Tlačení: 12
Uložení: 9

14b. Súvetie, druhy súvetí

Súvetie - 2 a viac prísudkov

 1. Podľa zložitosti
  • jednoduché - 2 prísudky (Peter písal list a učil sa.)
  • zložené - 3 a viac prísudkov (Peter písal, čítal a kreslil.)
 1. Podľa rovnocennosti viet
 • priraďovacie - spojenie rovnocenných viet (Hv + Hv), sú k sebe voľne priradené, môžu existovať samostatne (H= H2)
  • zlučovacie - deje prebiehajú súčasne alebo tesne za sebou

Spojky: a, i, aj, ani, tu - tu, vše - vše, jednak - jednak, najprv - potom

 • odporovacie - obsah jednej vety odporuje obsahu druhej

Spojky - ale, no, lež, avšak, predsa, jednako, a (môžeme písať čiarku)

 • stupňovacie - obsah jednej vety stupňuje obsah druhej

Spojky - ba, ba aj, ba ale, ba i, nielenže - ale, ba - dokonca, nielen - ale aj

 • vylučovacie - obsah jednej vety vylučuje obsah druhej

Spojky - alebo, buď, či, alebo - alebo, buď - buď, buď - alebo

 • dôvodové - obsah druhej vety vysvetľuje príčinu prvej vety

Spojky: veď, však, totiž, ináč

 • dôsledkové - obsah druhej vety vyjadruje dôsledok prvej

Spojky: preto, teda, a preto, a teda, a tak, a potom

 • podraďovacie - spojenie významovo nerovnocenných viet, kde sú vety hlavné a vedľajšie (Hv + Vv), pričom vedľajšia veta rozvíja niektorý vetný člen hlavnej vety. Spojky sa nachádzajú vo vedľajšej vete: že, aby, lebo, keď, keby, čo, kto, ktorý, aký
 • VV prísudková - Záhrada bola taká, že ju každý obdivoval. (Záhrada bola obdivovaná.)
  • VV podmetová - Kto chce žať, musí siať. (Sejúci chce žať.)
  • VV predmetová - Cítila som, že vyhrám. (Cítila som výhru.)
  • VV príslovková miestna - Idem, kam ma nohy nesú.
  • VV príslovková časová - Nepôjdeš von, kým si neopravíš známky!
  • VV príslovková spôsobová Psík mával chvostom, akoby prikyvoval.
  • VV príslovková príčinná - Nemôžeme ísť do kina, lebo som chorý.
  • VV prívlastková - Mám rád koláče, ktoré pečie moja mama.
  • VV doplnková - Videl Zdenu, ako kráča dolu ulicou. (viaže sa až k 2 vetným členom)
 • Identifikácia hlavnej a vedľajšie vety
  • hlavnou vetou sa pýtame na vedľajšiu vetu, vedľajšou vetou si odpovedáme
  • hlavná veta môže stať samostatne
  • vedľajšia veta býva uvedená podraďovacou spojkou alebo vzťažným zámenom
 • Postup pri určovaní vedľajších viet v poraďovacom súvetí: 
  • označ spojku
  • urči vetu hlavnú a vedľajšiu
  • nájdi odkazovacie slovo
  • opýtaj sa hlavnou vetou
  • odpovedaj vedľajšou vetou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kto chce žať musí siať

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038