Rozprávanie v umeleckej literatúre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 326 slov
Počet zobrazení: 1 208
Tlačení: 51
Uložení: 41

21b. Rozprávanie v umeleckej literatúre 

Rozprávanie - je zachytenie nejakej udalosti v časovej postupnosti. Umelecké rozprávanie využíva umelecké jazykové prostriedky a dramatické stupňovanie zápletky - úvod, zápletka, zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie. 

Autorská reč

 • Je prostriedkom objektívneho rozprávania, autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom navonok akoby nezainteresovane zobrazuje prostredie, rozvíja príbeh, opisuje a komentuje správanie postáv. V umeleckom diele okrem rozprávania často nájdeme aj iné slohové útvary: úvahy, opisy, charakteristiky.

Reč postáv

 • Je to jeden z prostriedkov, ktoré autor dramatizuje, oživuje rozprávanie. Realizuje sa prostredníctvom dialógu. Replika - jedna časť dialógu, teda prehovor 1 postavy
 • Dialóg rozlišujeme: 
  • symetrický - pravidelné striedanie replík
  • asymetrický - je prerušovaný autorskou rečou alebo vnútornou rečou postáv
 • Asymetrický dialóg sa realizuje ako nevlastná priama reč, polopriama reč a nepriama reč.

Nevlastná priama reč - slúži na vyjadrenie vnútornej reči postáv. Je písaná v 1. osobe jednotného čísla a nemá uvádzaciu vetu. Nie je vyčlenená samostatným odsekom. Ak má uvádzaciu vetu, je v nej zväčša sloveso myslieť.

napr. Kľačo načúval a musel sa usmiať. Lukan žije. Čo mi tak na ňom záleží? Smekrajania.

Polopriama reč - funkčne sa zbližuje s nevlastnou priamou rečou, ale je realizovaná v 3. osobe.

napr. Kľačo načúval a musel sa usmiať. Lukan žije. Čo mu tak na ňom záleží? krajania.

Nepriama reč - rozprávač nepriamo (sprostredkovane) reprodukuje prehovor postavy svojou vlastnou rečou. 

Dramatizujúce a estetizujúce jazykové prostriedky

Medzi jazykové prostriedky, ktorými možno zvyšovať napätie patria:

 • krátke vety
 • opakovania
 • nedokončené vety
 • historický prézent (sprítomňovanie minulých dejov)
 • metafory, prirovnania, personifikácia, gradácia

Príklady: 

Upratovala izbu. Spievala si. - Spievajúc si upratovala izbu.

Fero sa vráti, preto zabudne zamknúť byt a odhalí pri tom zlodeja. - Fero vracajúc sa zamknúť byt, odhalí pri tom zlodeja.

Sklamal si ma. - Ja som ti verila a ty...

Nepomohol si mi. - Spoliehal som sa na teba a ty..., Čakal som od teba pomoc a ty...

Hlavné druhy úvodu rozprávania

Úvod v umeleckom rozprávaní je rovnako dôležitý ako v rečníckom štýle. Rozlišujeme 3 druhy úvodov:

 • expozícia - zoznámenie sa s prostredím a s postavami (prvotný - počiatočný opis, najčastejšie v rozprávkach)
 • in medias res = do stredu veci = padnutie priamo do deja
 • retrospektíva - rozprávač ide myšlienkami do minulosti (pohľad späť). Začína sa vyvrcholením alebo rozuzlením až potom sa dozvedáme ako sa príbeh začal a rozvíjal (najčastejšie v detektívkach)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#umelecky pribeh rozpravanie #druhy úvodov v umeleckom rozprávaní #Umelecké rozprávanie

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024