Vzťah zvukovej a grafickej stránky slovenčiny

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 86
Tlačení: 3
Uložení: 4

24b. Vzťah zvukovej a grafickej stránky slovenčiny

Rečový prejav vzniká spájaním hlások do slabík, slov a viet. Zvukovou stránkou jazyk sa zaoberajú jazykovedné disciplíny fonetika a fonológia.

Fonetika - jazykovedná disciplína, ktorá skúma a opisuje:

 • ako sa hlásky tvoria rečovými orgánmi (artikulačné orgány: jazyk, čeľusť, zuby, podnebia, pery), hlasovými orgánmi (hrtan, hlasivky), dutinami (nosová, ústna, hrdlová)
 • ako ich počujeme (zaoberá sa akustickými vlastnosťami zvukov reči
 • ako sa správajú v spojení s inými hláskami (napr. spoluhlásku „v“ vyslovujeme inak v slovách_ dievča, včela, vrana)

Fonológia - jazykovedná disciplína, ktorá skúma:

 • ktoré zvuky ľudskej reči sa využívajú na dorozumievanie v jazyku
 • pomocou, ktorých zvukov sa v jazyku rozlišujú slová a tvary
 • vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvukovými vlastnosťami

Fonéma - najmenšia zvuková jednotka, ktorá rozlišuje význam slov alebo tvaru (sud = súd, sladiť = zladiť). Jedna fonéma môže mať rôzne varianty (napr. Jano - Janko)

Hláska - najmenšia zvuková jednotka, rečovými orgánmi utvorený a vyslovený zvuk ustáleného znenia, konkrétna podoba fonémy v reči

Graféma - písomná podoba fonémy

Všeobecne platí, že každá hláska má svoju osobitnú grafému, ale aj tú sú výnimky - dz, dž, ch, i/y.

Delenie hlások: 

 1. samohlásky
 2. a) krátke a e i o u y ä
 3. b) dlhé á é í ó ú ý
 4. dvojhlásky ia ie iu ô
 5. spoluhlásky
 6. a) podľa pravopisu
 • tvrdé h ch k g d t n l
 • mäkké č š ž dz dž c j ď ť ň ľ
 • obojaké b m p r s v z f
 1. b) podľa znelosti
 • znelé párové v g z ž h dz b dž d ď
 • neznelé párové f k s š ch c p č t ť (Fako a Sašo chcú počítať)
 • znelé nepárové m n ň l ĺ ľ j r ŕ

Ondrovi prudko bilo srdce, keď si pomyslel na rozlúčku s najdrahšou bytosťou. Prišiel až k násypu. V tom z ľavej strany bežal k nim strážnik v uniforme. Vypytoval sa, kdeže chcú ísť. Otec mu pokojne vysvetlil, že vedie svojho syna do školy. - asimilácia - spodobovanie

Ortoepia - výslovnosť, náuka o spisovnej výslovnosti, skúma problematické časti slovenčiny - výslovnosť ĺ, ŕ, zdvojené spoluhlásky

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Výnimky v ch

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017