Lexikológia, vzťah slova a pojmu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 105 slov
Počet zobrazení: 128
Tlačení: 5
Uložení: 4

29b. Lexikológia, vzťah slova a pojmu

Lexikológia - náuka o slove a slovnej zásobe

Jazyk - prostriedok myslenia a dorozumievania človeka

Reč - realizácia jazyka

  • Jazyk - systém pravidiel a prvkov, ktoré si držíme v našej mysli

Slovo - základná formálna a významová jednotka

  • ustálený význam - napr. chlapec: nedospelá osoba mužského pohlavia
  • ustálenú grafickú - napr. chlapec - jeho ustálená grafická podoba: ch-l-a-p-e-c, (a nie hlapec, chlacep)
  • zvukovú formu - chlapec (a nie napr. člapec)

Funkcie slova:

  • pomenovacia (chlapec - nedospelá osoba mužského pohlavia)
  • syntaktická (slovo chlapec môže byť vo vete podmetom i predmetom)

Pojem - vzniká zovšeobecnením podstatných vlastností predmetov (napr. strom - tento názov vznikol zovšeobecnením drevín toho istého druhu)

Sémantický trojuholník - znázorňuje vzťahy medzi objektívnou realitou (1. predmet), myšlienkovou oblasťou (2. pojem) a jazykovou oblasťou (3. slovo)

  • predmet - existujúci v realite
  • pojem - zovšeobecnenie
  • slovo - pomenovanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021