Delenie slovnej zásoby na základe dobovosti - historizmy a archaizmy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 370 slov
Počet zobrazení: 64
Tlačení: 5
Uložení: 4

Delenie slovnej zásoby na základe dobového výskytu: archaizmy + historizmy - vysvetlite rozdiel medzi nimi.

Historické slová sa využívajú pri stvárňovaní historického námetu. Zaraďujeme ich do skupiny štylisticky príznakových slov, ktoré členíme podľa doby používania (dobovosti) na:

  • NEOLOGIZMY– sú to nové, novovzniknuté slová alebo slovné spojenia: čip, programátor, web, mailovať, notebok, hacker
  • ZASTARANÉ SLOVÁ – sú slová alebo slovné spojenia, ktoré sa dnes už nepoužívajú, dostali sa na okraj slovnej zásoby používa ich staršia generácia:

bukréta – kytica, knihovňa - knižnica, apatieka - lekáreň, plánka - nezaštepený strom, šenkár – krčmár

ZASTARANÉ SLOVÁ sa rozdeľujú sa na:

  • ARCHAIZMYslová, ktoré už bežne nepoužívame, pretože v procese vývinu jazyka ich nahradilinovšie, modernejšie slováich synonymá, sklep -obchod, richtár – primátor, švec - obuvník, árešt - väznica, mravy – správanie.

Vyskytujú sa v umeleckých textoch, v ktorých slúžia na vystihnutie starých čias.

  • HISTORIZMYsú slová, ktoré kedysi pomenúvali predmety, povolania, ktoré však dnes už neexistujúzanikli spolu s vecou, ktorúpomenúvali, a preto v súčasnej slovenčine nemajú synonymána rozdiel od archaizmov.

Nachádzame ich len v dielach s historickou tematikou alebo v odborných textoch, napr. dereš, vicišpán, cylinder, hintov, groš, drotár, kamizola, kuruci, palatín, zlatka, dráb.

Dotvárajú dobový kolorit. Obyčajne sa dajú zaradiť do príslušného historického obdobia.

Vyhľadajte v ukážke aspoň 3 historizmy a zdôvodnite ich funkciu v texte.

Ladislav Nádaši Jégé - Adam Šangala (úryvok) - historický román 

Neskúsený Adam zdúpnel a vlasy mu dupkom vstali. Takého kriku nikdy nepočul. Pretisol sa svetom k soche, aby videl, čo sa tam robí. Pod sochou bol dereš, široká mocná lavica s pribitými silnými remeňmi, ktorými trpiteľa priviazali k nej. Okolo lavice stáli niekoľkí mestskí drábi, suroví, fúzatí chlapi v tmavočervených kamizoloch, dvaja sputnaní mužovia a jedna tiež sputnaná mladá žena, ktorá sa dívala na ľudí takými očami, akoby nebola pri sebe. Akýsi obstarný muž bol priviazaný na dereši a toho ťal po nahom tele jeden z drábov lieskovou palicou. Bolo vidieť, že drábovi robí zvláštnu pasiu udierať toho neboráka čím tuhšie, za každým úderom mu navrela klobása na tele, z ktorej často vystrekla krv. Bitý kričal z celej sily, sprvu vysokým, prenikavým, neskoršie chrapľavým, bolestivým hlasom.

 !!! VEDIEŤ !!!

V ukážke s historickou tematikou sú historizmy: DEREŠ - lavica na bitie poddaných, DRÁBI – strážnici, policajti, KAMIZOLA – kabát, plášť. Vyskytujú sa v umeleckých textoch, aby vystihli príslušné historické obdobie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slovnik archaizmovtelospyt

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)

Diskusia: Delenie slovnej zásoby na základe dobovosti - historizmy a archaizmy

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015