Vety podľa členitosti, zloženia, obsahu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 756 slov
Počet zobrazení: 213
Tlačení: 11
Uložení: 11

Uveďte, ako sa v slovenčine DELIA VETY podľa ZLOŽENIA, ČLENITOSTI a OBSAHU (MODÁLNOSTI). Určte vety v ukážke 6 podľa zloženia, členitosti a obsahu.

VETA - je základná syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a intonačne uzavretá.

 1. VETY podľa ČLENITOSTI:
 1. a) JEDNOČLENNÁ veta

Sa NEDÁ rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť, nemá prisudzovací sklad, ale iba 1 vetný základ, podľa ktorého rozlišujeme:

 1. SLOVESNÚ vetu - vetný základ je vyjadrený slovesom, ide o slovesá, ktoré vyjadrujú atmosférické javy(Hrmí. Včera zas snežilo. Od včera prší.), nevysvetliteľné deje(V zámku straší.), telesné a duševné pocity(Haraší mu. Bolo mi smutno. Drieme sa mu. Je mi zle / dobre.) Spoznáme ich aj podľa slovesa v 3. os. sg.
 2. NESLOVESNÚ vetu (napr. MENNÚ, citoslovnú) - vetný základ nie je vyjadrený slovesom, ale iným slovným druhom – podstatným, prídavným menom, citoslovcami, neurčitkom, príslovkou, časticou.( Potraviny. Fantastické! Ahoj! Hej! Dobré. Deti kapitá­na Granta. Národná rada Slovenskej republiky. Koľko? Hurá! Pomaly! Stašné! Gymnázium Nitra. Nevstupovať! Stáť!)

Neslovesné jednočlenné vety sú často názvami, výkrikmi, odpoveďami na otázky, príkazmi atď.

 1. b) DVOJČLENNÁ veta

Sa DÁ rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť. Má oba hlavné vetné členy, a to podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený)a prísudok.

Podľa vyjadrenosti podmetu rozlišujeme dvojčlennú vetu:

 1. ÚPLNÚ - má vyjadrený podmet a prísudok, napr. Dieťa spí.
 2. NEÚPLNÚ - nemá vyjadrený podmet, ale je vyjadriteľný, ktorý identifikujeme podľa grama­tickej prípony slovesa, napr. Spí. (On.)

 

 1. Vety podľa ZLOŽENIA:

 

 1. a) JEDNODUCHÁ veta - má iba jeden prisudzovací sklad - jednospojenie podmetu a prísudku.

Podľa toho, či má iba základné alebo aj rozvíjacie vetné členy poznáme:

 1. HOLÚ vetu - obsahuje len hlavné vetné členy, jeden podmet a prísudok(Žiak píše.) alebo nevyjadrený podmet a prísudok. (Píše.)
 2. ROZVITÚ vetu - jeden alebo oba základné vetné členy sú bližšie určené rozvíjacím vetnýmčlenom: Náš otec prichádza. Neskoro prichádza. Náš otec neskoro prichádza.
 3. b) ZLOŽENÁ veta – SÚVETIE - je spojenie dvoch alebo viacerých jednoduchých viet, má aspoň 2 prisudzovacie sklady.Podľa POČTU VIET sa SÚVETIA delia na :
 4. JEDNODUCHÉ = zlo­žené z dvoch viet, obsahuje dva prisudzovacie sklady:

Jano sadol do auta a odišiel. Mama vie, že príde.

 1. ZLOŽENÉ = zloženéz troch a viacerých viet, obsahuje viac ako dva prisudzovaciesklady: Mama vedela, že príde, lebo mu

JEDNODUCHÉ SÚVETIE rozdeľujeme na:

 1. PRIRAĎOVACIE = dve gramaticky rovnocenné vety = 2 hlavné vety
 1. PODRAĎOVACIE = jedna veta je gramaticky podradená druhej vete = jedna hlavná a jedna vedľajšia veta

ZLOŽENÉ SÚVETIE môže byť:

 1. súvetie s hlavnými vetami Hn
 2. súvetie s jednou hlavnou vetou a vedľajšími vetamiH1 – Vn
 3. súvetie sv viacerými vedľajšími vetami a jednou hlavnou vetou Hn – V1
 4. súvetie s viacerými hlavnými a vedľajšími vetami Hn - Vn

III. Vety podľa OBSAHU (MODÁLNOSTI):

 

 1. OZNAMOVACIA - obsahuje oznam, oznámenie, využíva oznamovací alebo podmieňovací spôsob slovesa, melódia vety je klesavá. Na konci píšeme bodku: Máme pekný dom. Pôjdeme spolu do školy.
 2. OPYTOVACIAobsahuje otázku, ktorou niečo zisťujeme, využíva oznamovací spôsob slovesa, opytovacie zámená, melódia vety jestúpavá,na konci píšeme otáznik:Pôjdeš so mnou do školy? Môžu byť:
 • ZISŤOVACIA otázka = očakáva odpoveď áno – nie, melódia je stúpavá, alebo stúpavo – klesaváPáči sa ti náš dom? (áno – nie) Bolo to ľahké? (áno–nie)
 • DOPLŇOVACIA otázka = neočakáva sa odpoveď áno–nie, odpoveď obsahuje doplnenie údaja, spravidla sa začína opytovacím zámenom, melódia je klesavá

napr. Kedy sa vrátiš? odpoveď: Zajtra. Kam pôjde starý otec? odpoveď: Do kina.

Aké je to? odpoveď Dobré

 1. ROZKAZOVACIAvyjadruje rozkaz, využíva rozkazovací spôsob slovesa alebo neurčitok, melódia vety je klesavá. Na konci píšeme výkričník.

Umy si ruky! Dnes choďte do školy spolu!

 1. ŽELACIEvyjadrujú želanie, využívajú oznamovací alebo podmieňovací spôsob slovesa, melódia vety je stúpavo – klesavá. Na konci píšeme výkričník.

Kiež by prišiel! Poďme dnes do školy spolu!

Pričom všetky môžu mať aj podobu zvolania.

ZVOLACIE - vyjadrujú citové pohnutie, emóciu (strach, radosť....). Má stúpavo - klesavú melódiu, na konci píšeme výkričník: Tak sa mi to páči! To je krása! Ale je to možné?!

 

Určte vety podľa zloženia, členitosti a obsahu: !!! VEDIEŤ URČIŤ !!!

 1. Dnes ráno bolo pekné slnečné počasie.

JEDNOČLENNÁ veta, slovesná – vetný základ vyjadrený slovesom bolo pekné počasie (atmosferický jav), rozvitá, oznamovacia veta

 1. Chcete dobre zmaturovať zo slovenského jazyka?

 

DVOJČLENNÁ veta, neúplná - nemá vyjadrený podmet (vy), vyjadrený prísudok chcete zmaturovať, rozvitá, opytovacia veta (zisťovacia otázka)

 1. Hnev nielenže rozum pomúti, ale ho aj odoberie. (dokonca)

Hv + Hv

PRIRAĎOVACIE súvetie - 2 hlavné vety, 2 prísudky (pomúti, odoberie), stupňovacie = Hnev nielenže rozum pomúti, ale ho aj (dokonca) odoberie oznamovacia

 1. V polosne počul, že sa otvorili

Hv + Vv predmetová

PODRAĎOVACIE súvetie - vedľajšia veta predmetová: koho? čo? V polosne počul? Počul to, že sa dvere otvorili, oznamovacia

1 veta hlavná V polosne počul, + 2 veta vedľajšia že sa otvorili dvere.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Neurčitok slova pôjdeme #dvojčlenná veta #Vetny zaklad

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039