Rétorika ako veda a praktická činnosť

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 294 slov
Počet zobrazení: 72
Tlačení: 5
Uložení: 6

Chápanie rétoriky ako vedy a praktickej činnosti

Rétorika čiže rečníctvo – je náuka o rečníckom štýle =náuka o vlastnostiach hovoreného prejavu, o umení hovoriť: logicky, zaujímavo, presvedčivo a pútavo. Jej počiatky siahajú do obdobia starovekého Grécka a Ríma.

Súčasné chápanie pojmu rétorika je dvojaké:

  1. Rétorika ako VEDA – skúma ústneverejné jazykové prejavy. Hlavným predmetomrétorického výskumu je rečnícka komunikácia, ktorú môžeme charakterizovaťako obojsmerný proces a činnosť medzi rečníkom a publikom(je dôležité, aby rečník na svoje publikum pôsobil dôveryhodne, čo si vyžaduje schopnosť vycítiť potreby, náladu a očakávania publika: inak by mala vyzerať odborná prednáška pre odborníkov na vedeckej konferencii a inak prednáška pre žiakov ZŠ).
  1. Rétorika ako PRAKTICKÁ ČINNOSŤ – je umenie tvoriť a predniesť ústny prejav. Dôležitá je aj úcta k publiku, rečník musí rešpektovať isté zásady:
  • Prejav by mal byť pripravený, štylisticky a jazykovo premyslený
  • Rečník by mal pôsobiť isto, sústredene a mal by dať najavo, že vie, o čom hovorí
  • Spôsob prednesu – využitie verbálnej i neverbálnej komunikácie, správna intonácia, držanie tela, oblečenie, kultivované vystupovanie a reč

Prejavy neúcty k publiku: krik, nepriateľskosť, nedbanlivé držanie tela, ruky vo vreckách, podopreté lakte, nevhodné oblečenie, dvíhanie ukazováka, snaha mať vždy pravdu, čítanie textu, málo zrakového kontaktu s publikom, ošúchané rečnícke frázy, veľa cudzích slov...

Rečník má možnosť sledovať reakcie publika – spätná väzba:

  • prejavy spokojnosti – potlesk, súhlasné pokývanie hlavou
  • prejavy nespokojnosti- šomranie alebo nudy – zívanie, vyrušovanie..

!!! Utvorte krátky reklamný prejav na ľubovoľnú tému. !!!

Reklamný prejav = je príležitostný žáner rečníckeho štýlu, informačný prejav, ktorého hlavnou funkciou je presviedčacia a propagačná funkcia, teda snaha ovplyvniť názory, prípadne konanie prijímateľov. Autori využívajú argumentáciu, aby presvedčili poslucháčov. V reči sa na nich obracajú (časté oslovenia), zaraďujú sa medzi poslucháčov(1.os. pl), navrhujú riešenia ich problémov, vyzývajú ich k spolupráci alebo k činu. 

Reklama = verejné odporúčanie napr. tovarov a služieb. Dlhšia reklama využíva slovnú prezentáciu vlastností odporúčaného predmetu, ako aj psychologicky pôsobivé výrazové prostriedky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Rétorika komunikácia

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014