Jazyková kultúra a rozdiely medzi materinský

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 228 slov
Počet zobrazení: 736
Tlačení: 52
Uložení: 56

JAZYKOVÁ KULTÚRA a rozdiely medzi materinským, cieľovým a cudzím jazykom

Termín jazyková kultúra má viacero významov:

  1. Celkový stav spisovného jazykajazyk má byť kultivovaný, vyspelý a flexibilný, aby dokázal plniť požiadavky, ktoré na jazyk kladie spoločnosť a používatelia (napr. či jazyk poskytuje možnosť výberu zo synonymických radov, možnosť primerane sa vyjadriť pomocou odborného termínu či citovo zafarbeného slova, či je jazyk schopný reagovať na meniacu sa skutočnosť – preberanie a tvorenie nových slov a spojení...)
  2. Úroveň jazykového prejavu každého jednotlivca spoločnostikultivovanosť znamená jazykovú primeranosť vzhľadom na komunikačnú situáciu.zvyšovaniu jazykovej kultúry môže prispieť aj jazyková osveta a popularizácia poznatkov o jazyku (vydávanie slovníkov, časopisov a iných knižných publikácii o jazyku)
  3. Cieľavedomá činnosť používateľa jazyka, zveľaďovanie (kultivovanie) spisovného jazyka a spisovných jazykových prejavov stav jazykovej kultúry vyžaduje aktívny záujem používateľov o kultivovanie jazyka (zvyšovanie úrovne verejných jazykových prejavov – médiá, politika, administratíva...). Dôležité je dodržiavanie spisovnej normy a vhodné používanie jazykových prostriedkov.

MATERINSKÝ jazyk - je jazyk, ktorý si jednotlivec osvojí v rodine. Je to jazyk, ku ktorému má najbližší vzťah, s ktorým sa stotožňuje.

CIEĽOVÝ jazyk - je oficiálny jazyk určitého štátu, ktorý sa učí príslušník národnostnej menšiny daného štátu. Napríklad pre príslušníkov maďarskej menšiny žijúcich na Slovensku je materinským jazykom maďarčina, ale cieľovým jazykom slovenčina.

CUDZÍ jazyk - je jazyk iného štátu, kde nežijeme, ale tento jazyk chceme ovládať. Má sa učiť na pozadí materinského jazyka, pretože kto dobre ovláda zákonitosti materinského jazyka, lepšie pochopí tie v cudzom jazyku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#jazyková kultúra

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017