Synonymá, homonymá a antonymá

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 06.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 208 slov
Počet zobrazení: 106
Tlačení: 9
Uložení: 9

Synonymá, homonymá a antonymá 

► Synonymá: Synonymum je slovo, ktoré inak znie, ale má rovnaký význam ako iné slovo. Synonymá síce vyjadrujú ten istý pojem, ale nájdeme medzi nimi rozdiel vo významových odtienkoch alebo štylistických príznakoch. V jazyku sú zviazané s javom synonymie, ktorej podstatou je to, že jednej veci alebo predmetu (denotátu) zodpovedá viacero výrazových jednotiek (designátorov). (robiť – drieť – lopotiť), (mrholí – prší – leje)

► Homonymá: Homonymum je slovo, ktoré znie rovnako ako iné slovo iného významu a pôvodu. Vznik homoným býva náhodný, napríklad odvodením slov od podobných základov alebo preberaním z cudzích jazykov. Ak sa zhodujú iba v niektorých tvaroch, sú to čiastočné homonymá (žilalos). Nepravé homonymá sú iba výslovnostné alebo homofónne (biť a byť) alebo iba pravopisné alebo homografné (príklad: chaty [chaty vs. čety]). V slovenčine sú homonymá pomerne zriedkavé a ich používanie väčšinou nespôsobuje nedorozumenie. Jazykom s častým výskytom homoným je napr. angličtina.

Antonymá: Antonymum alebo opozitum je slovo s opačným (protikladným) lexikálnym významom. Napriek tomu, že označujú kontrastné pojmy a predstavy, obsahujú niečo, čo ich spája, čo je všeobecné v ich lexikálnych významoch. Vznikajú vtedy, keď sa dve protikladné pojmy spájajú a to spravidla v základných významoch. Patria vždy do toho istého slovného druhu. Antonymné dvojice tvoria vždy slová s protikladnými vlastnosťami napr. život - smrť. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021