Vývin jazyka, Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 196 slov
Počet zobrazení: 55
Tlačení: 7
Uložení: 7

Vývin jazyka, Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda  

Vývin jazyka: Cyril a Metod prichádzajú na územie Veľkej Moravy, prinášajú prvý kultúrny a cirkevný jazyk Slovanov staroslovienčinu, ktorý vytvorili na základe macedónskeho nárečia z okolia Solúna. Po pôsobení na Veľkej Morave do tohto jazyka prenikli západoslovanské prvky. Neskôr ho ovplyvnili jazyky národov, na území ktorých sa používal ako literárny a hlavne liturgický jazyk). Jeho prvky sa zachovali dodnes v podobe cirkevnoslovanského jazyka, ktorý u nás ako liturgický jazyk používajú gréckokatolícki a pravoslávni veriaci.
V tomto období vytvoril Konštantín slovanské písmo hlaholiku na základe malých písmen gréckej abecedy.

Dielo Moravsko panónske legendy tvorí Život sv. Konštantína (autor Kliment) a Život sv. Metoda (autor Gorazd). Je to umelecká próza a historický dokument. Nie sú to legendy v pravom slova zmysle, lebo autori sa pridržiavajú konkrétnych faktov. Neidealizujú K. a M. ako svätcov. V diele Život sv. K. sa autor sústreďuje na K. detstvo, jeho štúdium, múdrosti činnosti a vyzdvihuje jeho nadanie, súcit. Dielo zachytáva šírenie kresťanstva. Legenda je napísaná prózou. Obsahuje biblické citáty, symboliku, rečnícke otázky, prirovnania, katastrofy. Dielo Život sv. M. je bohatší na životopisné fakty a približuje Metodovu činnosť na VM. Obsahuje historické dokumenty. Legenda je kratšia, epickejšia, vecnejšia a niet v nej prvok zázračnosti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026