Sylabická prozódia a Aliterácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 134 slov
Počet zobrazení: 61
Tlačení: 10
Uložení: 8

Sylabická prozódia a Aliterácia 

Sylabická prozódia: Prozodický systém je systém pravidiel, ktoré platia pre rytmus určitého druhu poézie. Systémy: Prozodický systém časomerný, prozodický systém sylabický, prozodický systém sylabotonický,, prozodický systém tonický. Sylabická prozódia je slabičná a nepredpokladá stopovú organizáciu. Medzi jej znaky patrí rovnaký počet slabík vo veršoch, intonačná prestávka, združený rým, rytmicko-syntaktický paralelizmus- čo verš, to myšlienka. Posledným znakom je, že využíva dvojveršia a štvorveršia.

Aliterácia: Aliterácia alebo (skôr obrazne) náslovný rým je zvuková štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások (slabík), na začiatku dvoch alebo viacerých po sebe idúcich slov. Má estetickú funkciu. Napr. „Lízal jeden lilipután lilavkasté lízatko, chutilo mu trochu sladko, trochu nesladko“. ",Bala sem - bala tam,kolembá vlva vlnu, kolembá dušu plnú rozkoše čln ... Bala sem - bala tam", Daniel dangl daroval Danke Dobisovej drevenu dosticku do drevenej debnicky darovanej dedovim deťom do dreveneho domceka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017