Frazeologizmus príklady

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 119 slov
Počet zobrazení: 84
Tlačení: 6
Uložení: 7

Frazeologizmus príklady 

Frazeologizmus je ustálené slovné spojenie, ktorý má prenesený alebo obrazný význam. Skúma frazeologizmy, ktoré podľa pôvodu delíme na ľudové- pranostiky, porekadlá, príslovia.

Intelektuálne- spojenia, ktoré sme získali vzdelaním.

Europeizmy- sú typické pre niektoré jazyky.

Podľa druhu frazeologizmy delíme na súslovia– sú dvojčlenné spojenia slov a píšu sa cez pomlčku, napr. fifty- fifty , zoči- voči, kade- tade.

Frazeologické zrasty- spojenia slov, ktoré navzájom nesúvisia, napr. hádžem hrach na stenu, hľadať ihlu v kope sena.

Príslovia- poúčajú a radia, napr. kto neskoro chodí sám sebe škodí.

Porekadlá- vtipne pomenúvajú nejaký jav, napr. babka k babce budú kapce. mi o vlku a vlk za dverami.

Pranostiky- ľudové pomenovania počasia.

Prirovnania- biely ako stena, tvrdý ako skala.

Okrídlené výrazy, napr. pôvodne sa vyskytli v nejakom diele. Byť či nebyť?!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017