Príslovky – Príslovka miesta, času, spôsobu, príčiny

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: 25258 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.10.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 587 slov
Počet zobrazení: 89
Tlačení: 4
Uložení: 5

Príslovky

Príslovky sa po latinsky nazývajú adverbia

Príslovky sú plnovýznamový, neohybný slovný druh, ktorý označuje vlastnosť alebo okolnosti deja. V slovenčine príslovky značíme s číslom 6. Pýtame sa na ne Kde?, Kedy?, Ako? Prečo. Príslovky majú funkciu vetného členu

Delenie prísloviek

 1. Príslovky miesta- na tento druh prísloviek sa pýtame otázkou kde? Medzi príklady prísloviek miesta patria doma, vonku, vpravo, vľavo.
 2. Príslovky času- na tento druh prísloviek sa pýtame otázkou kedy? Medzi príklady prísloviek času patria včera, dnes, ráno, večer, zajtra.
 3. Príslovky spôsobu- na tento druh prísloviek sa pýtame otázkou ako?, akým spôsobom? Medzi príklady prísloviek spôsobu patria rýchlo, pomaly, úhľadne, správne, pokojne.
 4. Príslovky príčiny- nea tento druh prísloviek sa pýtame otázkou prečo? Medzi príklady prísloviek príčiny patria náhodou, úmyselne, nadarmo, náročky, naschvál.

Stupňovanie prísloviek

V slovenčine pri stupňovaní prísloviek poznáme 1., 2. a 3. stupeň.

V slovenčine poznáme nasledujúce druhy stupňovania prísloviek

 1. Pravidelné stupňovanie prísloviek- je to stupňovanie prísloviek, pri ktorom sa nemení základ slova

Príklady pravidelného stupňovania prísloviek

Príslovka pomaly

 1. stupeň- pomaly, 2. stupeň- pomalšie, 3. stupeň- najpomalšie

 Príslovka rýchlo

 1. stupeň- rýchlo, 2.stupeň-rýchlejšie, 3.stupeň-najrýchlejšie

Príslovka krátko

1.stupeň- krátko, 2.stupeň- kratšie, 3.stupeň- najkratšie

Príslovka dlho

1.stupeň- dlho, 2.stupeň- dlhšie, 3.stupeň- najdlhšie

 1. Nepravidelné stupňovanie prísloviek- je to stupňovanie prísloviek pri ktorom sa mení základ slova

Príklady nepravidelného stupňovania prísloviek

Príslovka dobre

1.stupeň- dobre, 2.stupeň- lepšie, 3. stupeň- najlepšie

Príslovka zle

1.stupeň- zle, 2.stupeň- horšie, 3. stupeň- najhoršie

Príslovka pekne

1.stupeň- pekne, 2. stupeň- krajšie, 3.stupeň-najkrajšie

Príslovka málo

 1. stupeň- málo, 2. stupeň- menej, 3.stupeň- najmenej

Príslovka veľa

1.stupeň- veľa, 2. stupeň- viac, 3. stupeň- najviac

3.Stupňovanie prísloviek opisom

Príslovka vpravo

1.stupeň-vpravo, 2.stupeň- väčšmi vpravo, 3. stupeň- najväčšmi vpravo

Príslovka vľavo

 1. stupeň- vľavo, 2. stupeň- väčšmi vľavo, 3. stupeň- najväčšmi vľavo

Čo určujeme pri príslovkách

Pri príslovkách určujeme stupeň a druh príslovky. Stupeň príslovky môže byť 1., 2. a 3. stupeň a druh príslovky môže byť času, miesta, spôsobu a príčiny.

Príklad určovania prísloviek

Príslovka rýchlejšie je príslovka spôsobu a 2. stupeň príslovky

Príslovka doma je príslovka miesta

Príslovka  najsprávnejšie- je príslovka spôsobu a 3. stupeň príslovky

Príslovka naschvál-  je príslovka príčiny

Pravidlá písania prísloviek

 1. Vždy krátka prípona- Medzi príslovky s vždy krátkou príponou patria zdravo, pekne, správne
 2. Písanie spolu- Medzi príklady prísloviek, ktoré sa píšu spolu patria nadránom, doluznačky, donedávna, sčasti, potichu
 3. Písanie spolu aj osobitne- Medzi príklady prísloviek, ktoré sa píšu spolu aj osobitné patria dobiela/ do biela, dočervena/ do červena, odmlada/ od mlada
 4. Písanie osobitne- Medzi príklady prísloviek, ktoré sa píšu výlučne osobitne patria hovoriť po francúzsky, hovoriť po taliansky, hovoriť po anglicky, hovoriť po nemecky
 5. Písanie so spojovníkom- Medzi príklady prísloviek, ktoré sa píšu so spojovníkom patria krížom-krážom, sem-tam, raz-dva, široko-ďaleko, zoči-voči
 6. Zmena spoluhlásky zo s na z- Medzi príklady prísloviek, kde sa mení spoluhláska zo s na z patria Opísal to z časti. Sčasti má pravdu.

V slovenčine môže byť v 1 vete slovo ako príslovka a v druhej vete ako napríklad citoslovce

Príslovka a predložka

Príklad vety, kde zvýraznené slovo je slovný druh predložka: Bežal okolo školy. Voda išla dole brehom, Auto bolo vedľa mňa 

Príklad viet, kde zvýraznené slovo je slovný druh príslovka: Bežal okolo. Pozeraj dole, Zaparkoval som vedľa.

Príslovka a častica

Príklad viet, kde zvýraznené slovo je slovný druh častica: Dobre, nezabudnem. Je skôr žltý ako oranžový

Príklad vety, kde zvýraznené slovo je slovný druh príslovka: Bolo mi dobre. Príď skôr

Príslovka a citoslovce

Príklad vety, kde zvýraznené slovo je slovný druh citoslovce: Dočerta, ako to mám urobiť. Výborne, tak to má byť

Príklad vety, kde zvýraznené slovo je slovný druh príslovka: Choď, dočerta! Výborne sa mu darí

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Príslovky – Príslovka miesta, času, spôsobu, príčiny

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020