Odborný štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 26.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 400 slov
Počet zobrazení: 8 113
Tlačení: 456
Uložení: 438
Charakteristika odborného štýlu – odborný popis, popis pracovného postupu, referát, diskusia, niekedy výkladový štýl, kritika, výklad.

Prostý popisslohový útvar, v ktorom popisujeme časti a vlastnosti nejakého predmetu, sa nazýva popis
- cieľom je to, aby si čitateľ mohol o popise predmetu urobiť názornú predstavu, popisujeme vonkajšie vlastnosti (veľkost, farbu, tvar) – základné neodborné veci, ktoré pochopí aj laik.
- popisovat usporiádane a podla určitého plánu, nezabieháme do vnútorného účelu…

Odborný popis – vedecké, technické, výrobné činnosti, potrebujeme popisy, ktoré by nám umožnili preniknúť k funkci popis. predmětu a jevou.
Kompozicia – obvykle postupujeme od celku a jeho vlastností k částiam a jejich vlastnostiam.

- zpôsob usporiadanía neni sice predom jednoznačne dáné, není však také libovolné, dôležité je abychom popisovali uspoiádaně a napríklad podle předem vytvořené osnovy.

Jazykové vyjádřeníe má být přesné a určité, užívání odborných názvů nebo termínů (děrovat, výstředník, vřetenový list, zakružovat), převládají podstatná a přídavná jména nad slovesy. Děje, které v běžném jazyce pojmenováváme jen slovesem, vyjadřují se často v odborných projevech spojením slovesa a substantiva. Např. „sbírat – provádět sběr „;“vlaky se srazily – došlo k srážce vlaků“

Popis pracovního postupu
– vystihuje činnost obvyklou v některém pracovním oboru, která směřuje k předem stanovenému a přesně vytčenému cíli(postup při přípravě pokrmů, při opravě motorů, při instalaci telefonu).
Nejjednodušším druhem je pracovní návod – slouží k tomu, aby podle něho mohl čtenář popsan.činnost provést.
Kompozice – začínáme od úkonů, kterými se práce začíná, v časovém sledu až k úkonům závěrečným.

Jazyk: Přesnost a určitost vyjádření, jednoznačnost, užívají se profesionalismy – názvy obvyklé jen ve výrobě – plexisklo (místo organické sklo)., neužíváme výrazy výrazně nespisovné, popis má být co nejnázornější a nejúplnější, popíšeme jak se činnost provádí, vyjmenujeme nástroje a pomůcky, (10 min), doprovázeny schématy, vyobrazeními, náčrtky, označení číslicemi, odkazy.
Výroba formy, odlévání, povrchová úprava skříňky …

Referát a diskuse
Referáty – setkáváme se s ním v časopisech, ve veřejném životě(schůze, porady, konference), aktuální politické a hospodářské otázky, nové události ve vědě, technice, kultuře.
Od zprávy a ohlášení se liší tím, že obsahuje základní údaje ale i podrobnosti (bývají proto rozsáhlejší než prostá zpráva) a obsahuje výzvy aby se čtenář dále o problém zajímal nebo navštívil referované místo.

Kompozice referátu – stručná zpráva o referované události či díle na začátek
1. část referátu – obecné údaje o referovaném jevu (název knihy, filmu…téma, okolnosti vzniku a záměr tvůrců)
2. čtenář seznámen s udíálostí nebo dílem podrobněji, o čem pojednává kniha, v čem je hlavní myšlenka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018