Formy spracovanie informácií

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kaprik
Typ práce: Referát
Dátum: 11.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 290 slov
Počet zobrazení: 21 916
Tlačení: 1 197
Uložení: 1 116
1) DIÁR – denný zápisník / pracovné a osobné povinnosti
 
2) DENNÍK – v časovom slede zaznamenané zážitky uplynulého dňa
 
3) POZNÁMKY VO VLASTNEJ KNIHE
-  podčiarkovanie al. označenie zvislou čiarou
- podľa 3 logických  prvkov textu
a) hlavná myšlienka – vlnitá  čiara
b) dôkazy – rovnou čiarou 
c) ilustrácie, príklady – 1-2 výstižné heslá
 
-  marginálie – poznámky (heslovite) na okraji strany (na margu)
– v odbornej literatúre – naschvál/zámerne základné pojmy, body textu
-  operátory – značky na okraji knihy - ?,!,=>, ...
 
4) VÝPISKY (excerpty)
  - z akéhokoľvek textu sa môžu robiť výpisky na záznamové lístky formátu A6 – do kartotéky, tá je
    horná časť – heslo (téma)    prehľadná, syste-
  dolná časť – identifikačné údaje (bibliografický záznam)   matická, jednoduchá  (v súčasnosti sa uprednostňuje PC)
 
5) VÝSTRIŽKY z novín a časopisov
- na výstrižku takisto označíme prameň – bibliografický záznam (do kartotéky, resp. obalov)
 
6) KONSPEKT (výťah)
  - z lat.: „krátky prehľad“
  - krátky, výstižný výťah (výpis) podstatných častí obsahu diela
-  zachytí obsah celého článku alebo diela
-  musí dodržať logickú a kompozičnú štruktúru textu
-  forma (grafika) > závisí od jednotlivca – prehľadná
-  šetrí čas študujúceho > neodpisuje sa text doslova - selektuje informácie
(používa napr. skratky, farby, iný typ písma)
 
7) OSNOVA
-  najstručnejší, najprehľadnejší záznam obsahu textu
-  obsahuje základné, tzv. kľúčové pojmy (slová, slovné spojenia)
-  využíva zvyčajne neslovesné jednočlenné vety
-  píšeme ju po prečítaní textu, resp. pred tvorbou textu – slohové práce
-  forma – závisí od obsahovej a kompozičnej náročnosti textu
I., II., III.   III. a) b) c)

8) TÉZY (sylaby)
-  prinášajú stručné, veľmi zhustené hlavné myšlienky odborného diela alebo prednášky
-  VŠ – prednáška s dopredu vypracovanými tézami > študenti si nemusia robiť tak podrobné poznámky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012