Rozprávací slohový postup - Rozprávanie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kaprik
Typ práce: Referát
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 704 slov
Počet zobrazení: 101 178
Tlačení: 1 757
Uložení: 1 591
Rozprávací slohový postup je zo všetkých slohových postupov najvyvinutejší a typovo najbohatší. Je založený na dejovej línii, ktorá sa odohráva v čase a v priestore.

Patrí medzi zovreté slohové postupy, pretože ho zovierajú tieto faktory:
- Dejovosť
- Príbehovosť
- Časová línia

Základný útvar rozprávacieho slohového postupu je rozprávanie. Väčšinou však hovoríme o komplexnom rozprávaní – výskyt aj iných slohových postupov, napríklad opisného.
 
Umelecké rozprávanie sa člení na pásmo rozprávačapásmo postáv.
 
Druhy rozprávačov v rozprávaní:
- autorskývševediaci, rozvíja príbeh, opisuje, komentuje, uvádza reč postáva, zobrazuje prostredie. Pozerá na všetky postavy s nadhľadom, vidí svoje postavy zvonka aj zvnútra, vyostruje konflikty medzi postavami.

 Rozprávanie je v 3. os. sg., napr.: Balzac – Otec Goriot: „Grófka najprv zbledla, vidiac netrpezlivosť svojho muža, ktorý prekutával oheň, hodil kutáč do kozuba, ako keby si popálil ruky a vstal.“
 
- personálny subjektívny, tiež vševediaci, ale zvyčajne sa sústreďuje len na jednu postavu, ktorá sa vyvíja v priebehu deja.

Rozprávanie je v 3. os. sg. = on-rozprávanie alebo er-rozprávanie, napr.: Jozef Cíger Hronský - Jozef Mak.
 
- priamy úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv diela. Často prerozpráva príbeh v 1. os. sg., akoby ho on sám zažil = ja-rozprávanie alebo ich-rozprávanie.

V tomto rozprávaní sonduje vnútro postavy – teda seba, dej je spomaľovaný opismi a úvahami, napríklad: Remarque – Na západe nič nového.

- oko kameryzachytáva vonkajšie znaky, črty, činy postáv; o vnútornom svete postáv vieme len z ich konania.

Chýba tu vnútorný monológ, v ktorom sa prejavuje psychika postavy, nevieme, čo sa deje v duši postavy, čo si o udalosti myslí, postava si v duchu nič nehovorí, napríklad: Le Clézio – Ariadna.
 
Pásmo postáv – prostriedok, ktorým autor dramatizuje rozprávanie:
1.  replika – prehovor jednej postavy
2.  monológ – súvislý, neprerušený prejav 1 postavy
3.  vnútorný monológ – myslený, nevypovedaný prehovor 1 postavy
4.  dialóg - rozhovor najmenej 2 postáv; striedajú sa repliky, zapisujú sa priamou rečou
-  rozvíja príbeh, stupňuje konflikt, charakterizuje postavy
 
® modely priamej reči  „P_____ ,“ u_____  .
 „P_____ ?!“ u_____  .
U______ : „P________  ?!“
  „P ______ ,“ u________ , „ p________ .?!“
 
dialóg
® symetrický – striedajú sa repliky – priama reč
® asymetrický – prerušovaný autorskou rečou alebo vnútornou rečou postáv
-  realizuje sa ako – nevlastná priama reč
  – polopriama reč
 
•  nevlastná priama reč
-  reč postavy včlenená do pásma rozprávača
-  na vyjadrenie vnútornej reči postáv
-  nebýva osobitne vyčlenená úvodzovkami
-  najčastejšie 1.os. sg.
a) neuvedená  ( Odložila list do kabelky. Tak som teda znova bezprizorná. Čo som urobila?
  Chcela som spravodlivosť! )
b) uvedená ( „Vyhľadáva škriepku,“ pomyslel si Lukan.  )
 
•  polopriama reč
-  súčasť pásma rozprávača
-  tvorí prechod medzi autorskou rečou a nevlastnou priamou rečou
-  je referovaním o myšlienkach postavy
-  je v 3. os. sg.
-  ( Kľako načúval a musel sa usmiať. Lukan žije. Čo mu tak na ňom záleží? Sú krajania.)
 
- nepriama reč
-  súčasť pásma rozprávača
-  prostredníctvom nej sa reprodukuje prehovor niektorej postavy
-  uvádzacie vety – vravel, šepkal (že)
-  minulý čas – 3.os. sg.
 
Druhy rozprávania:
 
1.  Klasické rozprávanie
· Úvod expozícia – opis prostredia, údaj o čase, zoznámenie sa s postavami
· Zrod zápletky kolízia – zauzľovanie deja
· Vyvrcholenie deja – kríza
· Obrat v deji – peripetia – dramatický zvrat, ku ktorému dôjde práve vo chvíli, keď sa už zdá, že všetko sa vyrieši
· Rozuzlenie
2.  Rozprávanie in medias res – z lat. uprostred veci – nemá úvod, dej sa začína „akčne“, rovno uprostred deja, napríklad: Kalinčiak: Reštavrácia: „Hej, na moj hriešnu dušu, bude!“ „Hej, na moj hriešnu dušu nebude!“
3.  Retrospektívne rozprávanie dej sa odvíja od konca príbehu.
4.  Epické rozprávanie je charakteristické pokojným plynutím deja, má málo dialógov, prevláda oznamovacia veta, má veľa súvetí.
5.  Dramatické rozprávanie charakterizujú ho prudké zvraty deja, veľa dialógov veľa zvolaní, oslovení, nedokončených viet, krátke vety, menej súvetí, veľa slovies, prekvapujúca pointa.
6.  Priame rozprávanie = ich-rozprávania, ja-rozprávania. Rozprávač v 1. os. sg. Rozpráva príbeh, akoby ho sám zažil.
 
Dramatizujúce a estetizujúce jazykové prostriedky:
- krátke vety, opakovanie
- nedokončené vety
- historický prézent
 
Kompozícia útvarov: prevažuje trojčlenná kompozičná štruktúra – úvod, jadro, záver.
 
Základné útvary: jednoduché rozprávanie v hovorovom štýle, fejtón v publicistickom štýle, román, poviedka, novela, báj, dráma, epos, balada...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021