Slohové útvary - Diskusný príspevok

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: studak
Typ práce: Poznámky
Dátum: 15.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 162 slov
Počet zobrazení: 32 078
Tlačení: 1 200
Uložení: 1 044
- úvahový a výkladový sloh. postup, prvky opisného a rozprávacieho

OBSAH:
- dodržanie témy
- vlastné hodnotenie problémov svyužitím aktuálnych poznatkov odanej problematike (subjektívno – objektívny prístup = musíme poznať konkrétne fakty, ktoré hodnotíme)
- používame argumenty (tvrdenia sdôkazmi, citáty) cieľom je presvedčiť poslucháčov

KOMPOZÍCIA:
- adresnosť – oslovenie(Vážení prítomní... Vážené dámy, vážení pán ...)Vážení páni poslanci...
- ÚVOD – Dovoľte mi, aby som sa vyjadril ktomu, čo zaznelo ...
- nadväzuje na predchádzajúci prejav
- nadviazanie môže byť súhlasné i nesúhlasné
JADRO, ZÁVER, POĎAKOVANIE ZA SLOVO – Vážené dámy, páni ďakujem vám za
udelené slovo

Obsah môže byť rôzny (príspevok na odbornú tému, literárna téma)

JAZYK:
- využitie rôznych slovných druhov (slovesá)
- zložené súvetia: príčinno-následkové, dôsledkové)
- polovetné konštrukcie (vsuvky), odborné termíny, pestrá modalita vúvahovej časti – rečnícke otázky, apelácie na poslucháčov na riešenie určitého problému (spoločné)
„ Vari ste urobili všetko preto, aby sa to tak stalo?“

ŠTÝL:
- subjektívna interpretácia faktov 1.os.sg. alebo 1.os.pl. len ak nás niekto poveril na základe petície
(vystupujeme za skupinu ľudí)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slohové útvary - Diskusný príspevok

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025