Slohové útvary - Rozprávanie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: studak
Typ práce: Poznámky
Dátum: 15.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 162 slov
Počet zobrazení: 36 591
Tlačení: 1 266
Uložení: 1 240
OBSAH:
- dodržanie témy, príbeh s pointou
- zobrazuje udalosť, prostredie, charakter osôb, motívy ich konania a ich reč

KOMPOZÍCIA:
- prvky opisu, výklad, úvaha
- úvod (vykreslenie prostredia, opis krajiny, osôb)
- vnútorná stavba: zápletka, zauzlenie deja (zauzľovanie), vyvrcholenie, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie
- ÚVOD – úlohou je vzbudiť záujeme čitateľa
- JADRO - opis zápletky
- gradácia napätia
- vyvrcholenie (obrat v deji)
- ZÁVER – rozuzlenie (záver nemusí byť jednoznačný)

Členenie textu na pásmo rozprávača a pásmo postáv:
= rozprávač (autor)     – príbeh opisuje, komentuje, uvádza reč postáv (vševediaci, vševidiaci, oko kamery
- sleduje všetky udalosti

Formy:    
er – rozprávanie (on)
ich – rozprávanie (ja) – úvahové prvky

= pásmo postáv – prejavy a výpovede, ktoré môžu komentovať dej, vnášajú subjektívne pocity (vnútorný monológ)

= DIALÓG
– priama reč : formy:
U ...: „P ...“
 „P ... ?!“ u ...             odlíšiť graficky veľké a malé písmená
 „P ... ?!“ u ... „p ...“
        
- nepriama reč: Jano povedal, že príde.    
- polopriama reč

JAZYK:
-    použitie častíc, citosloviec
-    krátke vety, opakovanie, nedokončené vety (Jula naozaj chcela ...)   
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020