Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 78 slov
Počet zobrazení: 17 971
Tlačení: 1 094
Uložení: 1 105
Jazyková otázka:
Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

Nájdite v texte štylisticky príznakové slová, zaraďte ich do skupiny a svoje rozhodnutie zdôvodnite.

1. Vyšší štýl (knižný) = bežné knižné výrazy
- archaizmy
- poetizmy – básnické slová
- neologizmy
- termíny a cudzie slová

2. Stredný štýl
- neutrálne slová = základná slovná zásoba
- bežné knižné výrazy aj bežné hovorové výrazy

3. Nižší stýl = bežné hovorové výrazy
- profesionalizmy – profesionálny, odborný slang
- dialektizmy – nárečové slová
- žargón – tajná reč istých spoločenských vrstiev
- vulgarizmy a slang
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012