Charakteristika postáv - druhy opisu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 57 slov
Počet zobrazení: 14 460
Tlačení: 793
Uložení: 819
Charakteristika postáv
- druh opisu, ktorý zachytáva základné a typické znaky osoby

Členenie:
a) vonkajšia charakteristika - opis postavy, tváre, spôsobov človeka, chôdze, oblečenia
b) vnútorná charakteristika - opis morálnych a povahových vlastností

1. statická// priama - priamo vymenúvame vlastnosti
2. dynamická// nepriama - vlastnosti vyjadrujeme prostredníctvom konania a činov

+objektívna - nehodnotíme náš názor
+subjektívna - hodnotíme náš názor

karikatúra - zveličovanie charakterových vlastností
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012