Umelecký a hovorový štýl - porovnanie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 102 slov
Počet zobrazení: 6 884
Tlačení: 589
Uložení: 624
Porovnajte umelecký a hovorový štýl

1. hovorový štýl= v hovorových prejavoch prevláda komunikatívna funkcia. Má najčastejšie ústnu podobu, ale poznáme aj písomnú (súkromný list). Typická je jednoduchá stavba viet, súkromné prostredie, rozhovor medzi dvoma a viacerými osobami, priateľská komunikácia kt. je stručná a expresívna, témy blízke osobám, gestá, mimika tváre.

2. umelecký štýl= v umeleckých prejavoch prevláda funkcia estetická, komunikatívna. Umelecké texty sa v nás snažia vyvolať city, sprostredkovať nám umelecký zážitok.

Využívajú sa v nich poetizmy (tátoš, tonúť), obrazné pomenovania (slaná rosa), personifikácie (hviezdy nariekajú), metonymie (čítať Hviezdoslava), prirovnania (nežná ako vánok), básnické prívlastky (dávna žena).
 
Obidva patria k subjektívnym jazykovým štýlom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013