Indoeurópske jazyky slovanské jazyky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: primak (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 248 slov
Počet zobrazení: 27 897
Tlačení: 1 289
Uložení: 1 330
Indoeurópske jazyky slovanské jazyky, členenie slovenského národného jazyka
 
Slovenčina ako slovansky jazyk sa zaraďuje medzi Indoeurópske jazyky. V Európe Indoeurópska jazyková skupina sú najrozšírenejšie. Pre väčšinu európskych jazykov bol prajazykom Indoeurópsky Prajazyk. Písomné pamiatky v najstarších Indoeurópskych jazykov pochádzajú z 3 tisícročia p. n. l. Jazykové spoločenstvo, v ktorom sa používal Indoeurópsky prajazyk, obývalo pravdepodobne oblasti v malej Ázii a na blízkom východe. V súčasnosti sa jazyky, ktoré vznikli z Indoeurópskeho prajazyka, používajú v Indii a celej Európe.

Delenie Indoeurópskych jazykov (v Európe):
 
a, Baltské jazyky (Lotyština, Litovčina)
b, Germánske jazyky
1, severogermásnke – Dánčina, Nórčina, Švédčina
2, západogermánske – Nemčina, Angličtina, Holandčina
 
c, Italické (Románske jazyky) – Francúzština, Španielčina, Portugalčina, Taliančina, Rumunčina)
d, Keltské jazyky (Írčina, Walestina)
e, Slovanské jazyky
1, Západoslovanské – Slovenčina, Čeština, Poľština
2, Východoslovanské – Ruština, Ukrajinčina, Bieloruština
3, Južnoslovanské – Bulharčina, Macedónčina, Srbčina, Chorvátčina, Slovinčina)
 
Predchodcov slovanských jazykov bola Praslovančina. Pravlasťou Slovanov bolo územie medzi riekami Visla a Dneper. V tejto pravlasti sa Slovania v 5 storočí do celej Európy. Ak porovnáme dnešné Slovanské jazyky, zistíme, že sú neobyčajne blízke. Najbližšie sú slovenčina a čeština.
 
Členenie slovenského národného jazyka:
a, Členenie podľa vecného významu
1, plnovýznamové – neplnovýznamové – Robiť – Musí
2, jednovýznamové – viacvýznamové – pes – oko
3, Základné – odvodené – zložené – strom – stromček – stromoradie
4, Synonyma (Rovnoznačné) pekný, krásny, nádherný
5, Homonymá (Rovnozvučné) – oko
6, Antonymá (Protikladné) zlý - dobrý, malý - veľký
7, a, základný význam slova – prenesený význam slova (metafora
b, členenie podľa dobového výskytu (nové – neologizmi, zastaralé – archaizmi)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013