Jednoduchá veta a súvetie, druhy súvetí

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 257 slov
Počet zobrazení: 57 120
Tlačení: 1 932
Uložení: 1 738
Jednoduchá veta a súvetie, druhy súvetí
 
Veta je základnou syntaktickou jednotkou s uceleným významom.
Po významovej stránke je centrálnym slovom vety sloveso - jeho určitý tvar. V jedno-duchej vete je len jedno sloveso - v postavení prísudku (resp. viac v prípade viacnásobného vetného prísudku).

Po gramatickej stránke tvorí základ vety gramatické jadro.
Gramatické jadro tvorí:  a) podmet a prísudok - v dvojčlenných vetách
b) vetný základ - v jednočlenných vetách, kde je vyjadrený len jeden základný vetný člen a druhý sa nedá vyjadriť. Napr.: Prší. Dnes je dusno. Ide sa na výlet. Potraviny. Nefajčiť! .......
 
SÚVETIE
Okrem jednoduchých viet používame aj súvetia (zložené vety).
Súvetia delíme na: 
1. jednoduché (2 vety): 
a) priraďovacie
b) podraďovacie
2. zložené (3 a viac viet)
 
Priraďovacie súvetie: dve gramaticky rovnocené, hlavné vety.
a)  zlučovacie - a, i, ani, najprv - potom, ...
b)  stupňovacie - ba, ba aj, nielen - ale aj, dokonca, ...
c)  odporovacie - ale, no, lež, predsa, a, ...
d) vylučovacie - alebo, buď, ...
e)  dôvodové - veď, však, totiž, ...
f) dôsledkové - preto, teda, a preto, a teda, a tak, ...
 
Podraďovacie súvetie: jedna hlavná veta a jedna vedľajšia veta (zastupuje niektorý vetný člen hlavnej vety).
a)  podmetová - kto, čo
b)  prísudková - aby, ako
c)  predmetová - že, aby
d) prívlastková - aby, ktorý
e)  príslovková: miesta (kde), času (kedy, kým), spôsobu (ako, akokeby), príčiny (pretože, lebo)
f) doplnková - že, ako, aby
 
Zložené súvetia
- tu sa spájajú vety podľa troch základných vzorcov:
a) len hlavné vety: H1 - H2 - H3 ...  Hn
b) jedna hlavná a niekoľko vedľajších viet H1 - Vn
c) viac hlavných i vedľajších viet  Hn - Vn
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014