:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Slovná zásoba a jej rozdelenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča diana (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 174 slov
Počet zobrazení: 11 508
Tlačení: 690
Uložení: 614
Slovná zásoba, jej rozdelenie. Slovníky, druhy slovníkov
 
Náuka o slovnej zásobe je lexikológia.
  Slovná zásoba (SZ) je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku. SZ sa delí podľa rôznych kritérií na:
1.  základnú (jadro SZ) - najčastejšie používané slová; 1 000 - 1500 slov v slovenčine, 850 v an-gličtine
2.  individuálnu - SZ každého jednotlivca; býva rozdielna - závisí od veku, vzdelania, záujmov...
3.  celonárodná - všetky slová (spisovné, nespisovné) daného jazyka
 
Podľa iných kritérií delíme SZ na:
1.  aktívnu - slová, ktoré bežne používame v hovorenej alebo písomnej forme
2.  pasívnu - slová, ktorým rozumieme, ale bežne ich nepoužívame; je 5-násobne bohatšia ako aktívna.
 
Slovná zásoba je zhrnutá v SLOVNÍKOCH.
Náuka o spracúvaní slovníkov je lexikografia.. Poznáme rôzne druhy slovníkov:
-  Slovník slovenského jazyka - SZ súčasnej slovenčiny; okolo 120 000 hesiel
-  prekladové slovníky - väčšinou dvojjazyčné
-  terminologické slovníky (odborné) z rôznych oblastí
-  etymologický slovník - o pôvode slov
-  synonymický slovník - o slovách podobného významu
-  frazeologický slovník - o ustálených slovných spojeniach
-  frekvenčný slovník
-  slovník cudzích slov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.6)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Slovná zásoba Poznámky 427 5.5
Slovenčina Slovná zásoba Maturita 184 6.7
Slovenčina Slovná zásoba - súhrn všetkých slov jazyka Referát 138 9.1
Slovenčina Slovná zásoba národného jazyka Referát 674 0
Slovenčina Slovná zásoba Poznámky 870 9
Slovenčina Slovná zásoba a jej štýlové rozvrstvenie Poznámky 415 9.4
Slovenčina Slovná zásoba Maturita 228 3.6
Slovenčina Slovná zásoba Referát 99 6.6
Slovenčina Slovo a slovná zásoba Poznámky 648 6.8
Slovenčina Systém slovnej zásoby Maturita 179 5.8
Slovenčina Rozvrstvenie slovnej zásoby Referát 132 0
Slovenčina Spôsoby obohacovania slovnej zásoby Poznámky 167 2
Slovenčina Obohacovanie slovnej zásoby Maturita 319 2
0.016