Charakteristika - druhy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 161 slov
Počet zobrazení: 15 752
Tlačení: 957
Uložení: 947
Charakteristika - druhy; opis a charakteristika
 
Charakteristika je druh opisu, ktorý vystihuje základné podstatné, typické - charakteris-tické znaky (črty) - tie, ktorými sa daný predmet alebo jav líši od iných.
 
Poznáme rôzne druhy charakteristiky:
-  porovnávacia- porovnávame dva príbuzné, podobné predmety alebo javy
-  priama - priamo vymenujeme charakterové vlastnosti človeka, napr. v administratívnom štýle v osobnom posudku
-  nepriama - ak vlastnosti človeka vyplývajú z jeho konania - v umeleckej literatúre
-  individuálna - charakteristika jedného človeka
-  skupinová charakteristika - charakteristika kolektívu
-  autocharakteristika - vlastná charakteristika
-  karikatúra - zvláštny druh charakt., v ktorej autor zámerne zveličí niektorú vlastnosť, črtu
Podľa prístupu autora k hodnotenej osobe môže byť charakteristika:
a)  subjektívna - ak vyberá iba niektoré vlastnosti - zlé alebo dobré
b)  objektívna - ak autor hodnotí vlastnosti nezaujate, komplexne (dobré i zlé)
 
Vysvetlenie pojmov:
Autoštylizácia - autor sa stotožňuje so svojím hrdinom - romantici a modernisti sa v lyrike štylizovali (stavali) do úlohy svojich lyrických hrdinov
Monografia - dielo zamerané na jednu osobnosť, postavu
Autobiografia - dielo s prvkami vlastného životopisu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017