:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Publicistický štýl - žánre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča diana (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 245 slov
Počet zobrazení: 5 058
Tlačení: 454
Uložení: 451
Publicistický štýl - žánre; funkcia publicistiky; automatizácia, aktualizácia, elipsa, agitácia;  funkcia titulku
 
- je jedným zo šiestich štýlov (publicistický, rečnícky, umelecký, odborný, administratívny, hovorový).
Publicistika - aktuálne písomné a ústne prejavy určené pre širokú verejnosť podané cez prostriedky masovej informácie (tlač, rozhlas, televízia).
hlavnou funkciou publicistiky je:   1. objektívne informovať
2. agitovať (presviedčať, získavať, ovplyvňovať)
3. vzdelávať

základné znaky:   - zrozumiteľnosť = prístupnosť širokým vrstvám
- výstižnosť - stručnosť
- vecnosť

v štylizácii sa využíva:
· automatizácia: používanie ustálených slovných spojení a viet pre rovnaké situácie: plodná diskusia - "prijal XY a zotrval s ním v priateľskom rozhovore..."
· aktualizácia: ak sa použije nezvyčajný jazykový prostriedok alebo bežný, ale v nezvyčajnej situácii: Jeho chovanie "ocenili" vylúčením zo školy.
· frazeologizmy - ustálené slovné spojenia: matka múdrosti, ...
· obrazné pomenovania: zelené pľúca mesta
· elipsa - vynechanie slova (hlavne v titulku): mladosť - radosť
· skratky, značky

Žánre:
Noviny (denná tlač) majú svoju ustálenú štruktúru a prehľadnú grafickú úpravu. Prvé a posledné strany obsahujú krátke informačné žánre, stred novín dlhšie výkladové a úvahové žánre.
1.  spravodajské žánre - prinášajú nové informácie o ton, čo, kedy, kde, ako a prečo sa stalo alebo stane : správa, oznámenie, referát, interview, inzerát, reklama, ...
2.  analytické - vysvetľujú, hodnotia, uvažujú: úvodník, komentár, kritika, diskusia, recenzia, ...
3.  beletristické - blízke umeleckej literatúre; sú rozprávacie a opisné: fejtón, reportáž, črta, glosa, besednica

Titulok (nadpis)
- má tri funkcie:  1. vystihuje obsah
2. obsah iba naznačí
3. upútava pozornosť
- sú stručné, preto sú tu časté elipsy - výpustky: Vyznamenanie predsedovi (vynechané je udelili)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre Referát 765 4.5
Slovenčina Publicistický štýl prehľad Referát 1 044 7
Slovenčina Publicistický štýl Referát 268 0
Slovenčina Publicistický štýl a jeho slohové útvary Poznámky 375 5.4
Slovenčina Publicistický štýl sloh Referát 924 0
Slovenčina Publicistický štýl Referát 828 8.1
Slovenčina Publicistický štýl Referát 233 6
Slovenčina Publicistický štýl Referát 313 8
Slovenčina Funkcie publicistického štýlu Maturita 305 6.5
Slovenčina Beletristické žánre publicistického štýlu - fejtón, reportáž Poznámky 104 7
0.015