Úvaha - kompozícia, štylizácia, motto

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 127 slov
Počet zobrazení: 23 613
Tlačení: 1 111
Uložení: 1 091
Úvaha - kompozícia, štylizácia, motto; rozdiel medzi úvahou a výkladom
V úvahe vyjadruje autor svoj osobný (subjektívny) postoj k rôznym problémom. Vysvetľuje ich a hodnotí z hľadiska svojich životných skúseností, poznatkov, zážitkov. Úvaha sa vyskytuje v rôznych štýloch:
-  v náučnom štýle v kritike, recenzii, eseji
-  v publicistickom v úvodníku, komentári
-  v umeleckom v reflexívnej lyrike, ale i v epických a dramatických žánroch (uvažovanie)
 
Kompozícia: úvod, jadro, záver; úvod a záver nadväzujú na seba: v úvode naznačíme tému, v zá-vere zhrnieme; necháme priestor na vlastný názor čitateľov.
Štylizácia: mala by byť pestrá - synonymá, prívlastky, príslovia, porekadlá, citáty, rečnícke otázky, zvolacie a nedokončené vety, frazeologizmy, prirovnania - uplatňujú sa prostriedky umeleckého štýlu. Väčšinou sa používa 1. osoba jedn. č. alebo množ. č.
 
MOTTO: ústredná myšlienka, heslo
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016