Synonymá, homonymá, antonymá, frazeologizmy

Synonymá, homonymá, antonymá, frazeologizmy

Synonymá - slová podobného významu (rovnoznačné): bežať, utekať, ...
 
Homonymá - slová rovnakého znenia, ale rôznych významov (rovnozvučné): hlava - ľudská, kapustná, hlava štátu, rodiny; koruna - stromu, kráľovská, platidlo ...

Antonymá - slová opačného významu: biely - čierny ...

Frazeologizmy - ustálené slovné spojenia s preneseným významom: hádzať hrach na stenu, ...
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/5471-synonyma-homonyma-antonyma-frazeologizmy/