Zóny pre každého študenta

Synonymá, homonymá, antonymá, frazeologizmy

Synonymá, homonymá, antonymá, frazeologizmy

Synonymá

- slová podobného významu (rovnoznačné): bežať, utekať, ...

Homonymá

- slová rovnakého znenia, ale rôznych významov (rovnozvučné): hlava - ľudská, kapustná, hlava štátu, rodiny; koruna - stromu, kráľovská, platidlo ...

Antonymá

- slová opačného významu: biely - čierny ...

Frazeologizmy

- ustálené slovné spojenia s preneseným významom: hádzať hrach na stenu, ...

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/5471-synonyma-homonyma-antonyma-frazeologizmy/