Kritika - funkcia a karikatúra, recenzia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 397 slov
Počet zobrazení: 7 337
Tlačení: 540
Uložení: 649
Kritika - funkcia; karikatúra, recenzia
 
Kritika ako postoj k životu sa vyskytuje vo viacerých štýloch. Jej funkciou je upozorniť na nedostatky a záporné javy s cieľom dosiahnuť ich nápravu.
Kritika v publicistike je prejavom demokracie. Každá kritika musí byť objektívna (nezaujatá), konštruktívna (má naznačiť spôsob riešenia) a adresná (má poukázať na vinníka)
Karikatúra - je druh kritiky, v ktorej sa zámerne zveličia niektoré vlastnosti, javy; využíva sa v umeleckej literatúre Jesenský: Pani Rafiková, Tajovský: Adam Krt v poviedke Rysavá jalovica)
Recenzia - je odborná kritika, ktorá komplexne analyzuje a hodnotí kladné i záporné stránky umeleckých a odborných diel.
Jozef Novotný, Štúrova 78, 040 01 Košice, 0907 348 235, 055/428 43 57
 
Ž i v o t o p i s
Meno: Jozef Novotný

Dátum narodenia:   20. február 1983  Košice
 
Číslo telefónu:  055/428 43 57, 0907 348 235

Rodinné údaje   Otec Ján, strojný zámočník,  VSS Košice
  Matka Marta, predavačka, obchodný dom Tesco
  Sestra Jana, referentka, VSE Košice
 
Rodinný stav:    Slobodný
 
Školské vzdelanie:  1989 – 1994 ZDŠ Gemerská 4, Košice
  1994 – 1998 ZDŠ Trebišovská 9, Košice
1998 – 2002 Stredné odborné učilište pôšt a  telekomunikácií Košice, Trieda SNP 104; maturitná skúška v roku 2002 v študijnom  odbore: mechanik elektronik so zameraním na telekomunikačné zariadenia
 
Odborné skúsenosti a prax:   Počas štúdia na SOUPaT
  2001 – krajské kolo SOČ s prácou Mobilné telefóny
 
Osobitné vedomosti: Anglický jazyk – aktívne
  Maďarský jazyk – aktívne
  Nemecký jazyk – pasívne
  Práca s PC
  Vodičské oprávnenie skupiny B
  Elektrotechnická spôsobilosť
 
Osobné záujmy:   Filatelia, turistika, verejné dianie v spoločnosti
 
Referencie môžu podať:    Ing.Ján Smolík, učiteľ odborných predmetov na SOUPaT
Mgr. Mária Slobodová, triedna učiteľka na SOUPaT
 
Košice 1.augusta 2003
 
(vlastnoručný podpis)
 
 
 
 
 
Jana  Nováková, Námestie slobody 34, 040 01 Košice
 
Slovenská pošta, a.s.
Poštová 3
040 01
Košice  Košice
25.mája 2004
 
VEC:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
 
Podpísaná Jana Nováková žiadam týmto o prijatie do zamestnania na ktorúkoľvek poštu v okrese Košice-mesto.
 
V roku 2004 som ukončila maturitnou skúškou študijný odbor spojová manipulantka na SOU pôšt a telekomunikácií v Košiciach. Mám záujem hlavne o prácu pri peňažnej a listovej priehradke. V prípade potreby by som mohla vykonávať aj prácu doručovateľky.
 
Za skoré vybavenie mojej žiadosti ďakujem.

(vlastnoručný podpis)
 
Príloha: životopis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010