Diskusný príspevok - slohový útvar

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 21.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 299 slov
Počet zobrazení: 103 277
Tlačení: 2 479
Uložení: 2 095
Patrí medzi náučné útvary rečníckeho štýlu:
Kompozícia:
oslovenie úvod jadro záver poďakovanie
1. oslovenie
Ø dodržiavame spoločenskú hierarchiu
Ø v texte ho možeme niekoľkokrát zopakovať, vždy ho však v texte oddelíme napr. ,milí poslucháči,..........
2. nadviazanie /úvod/
Ø súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie na to, čo odznelo v referáte alebo v predchádzajúcom diskusnom príspevku napr.
- chcel by som nadviazať na pána Mrkvičku
- dovolte, aby som sa aj ja vyjadril k diskutovanému problému
- nedá mi, aby som nedoplnil referát Silvestra Bolebrucha o to čo zaznelo v referáte /o tom v čom je podľa mňa podstata diskutovaného problému/
- nemožem nechať bez povšimnutia tvrdenie mojho predrečníka

Alternatíva – diskusný príspevok može mať aj podobu samostaného uceleného prejavu, musí to byť však reakcia na predchádzajúce príspevky /referát/

3. vyjadrenie vlastného názoru /jadro/
a) výklad: vysvetľuje svoj názor, argumentujeme, presviedčame dokazmi, odvolávame sa na literatúru, citujeme, využívame aktuálne poznatky o danej problematike. S cieľom presvedčiť poslucháča o svojom názore, dodržiavame nadvaznosť myšlienok a logické zdovodňovanie a argumentovanie /bibliografia na primárny prameň, odvolávky v texte/
b) úvaha: - používame subjektivizujúce slová napr. myslím si, podľa mňa, podľa mojej
mienky, moj názor je
- vyjadrujeme vlastné hodnotenie problému
- hovoríme vždy za seba

c) záver: - konštruktívne navrhnutie riešenia problému, stručné zhrnutie /2-3 vety/
napr. na záver mi dovoľte zhrnúť návrhy na riešenie tohto problému...

4. Poďakovanie za slovo
napr. Ďakujem Vám za pozornosť

Lexika:
a) výkladová časť
– objektívny prístup autora
- využívať pojmovosť, tzm. prevaha podstatných mien, bezpríznakové
slová, termíny, čísla, fakty, presnosť, vecnosť

b) úvahová časť:
- subjektívny prístup autora, používame prídavné mená, expresívne slová, rečnícke otázky

Syntax:
a) výkladová časť:
- zložené súvetia, najma príčino – následkové alebo príčino – dosledkové
- polovetné konštrukcie / s príčastím alebo prechodníkom/
b) úvahová časť:
-pestrá medalita viet, t. j. oznamovacie, opytovacie, zvolacie, želacie

Doležité dodržať nadvaznosť myšlienok a logické zdovodňovanie a argumentovanie
Zdroj: momi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016