Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 6264 študentských prácOnline: 491 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Opis a charakteristika - slohový útvar

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 21.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 150 slov
Počet zobrazení: 37933
Tlačení: 1264
Uložení: 914
Charakteristika osoby:
- druh opisu, ktorý zachytáva vnútorné znaky osoby a ktoré sú pre ňu typické
Vonkajšie znaky:
- výzor (stručne), chôdza, oblečenie
Vnútorné znaky:
- povahové a morálne vlastnosti
- priama charakteristika (je čestný, miluje a ctí si  svojich rodičov, je pracovitý)
- nepriama charakteristika ( vlastnosti vyplývajú z konania = Peter iba polihuje a nič nerobí -> je lenivý)
- komplexná charakteristika z viacerých uhlov pohľadu (vzťah osoby k sebe samej, k okoliu, k práci, reakcie vo vyhrotených situáciách)
- KLADNÉ A ZÁPORNÉ VLASTNOSTI
 
Kompozícia:
- Úvod  = predstavenie osoby, ktorú opisujeme a dôvod, prečo sme si práve ju vybrali; citát, výrok, ktorý charakterizuje túto osobu
- Jadro = charakteristika z viacerých uhlov
- Záver = ako ma obohacuje táto osoba a čím ma inšpiruje
 
Slovné druhy : prídavné mená, príslovky, synonymá, slovies pomenej
 
Syntax:
- enumeratívnosť = výpočet vlastností (je dobrý, milý, priateľský...)
- používame jednoduché vety s viacnásobným vetným členom alebo širšie rozvitým vetným členom
- prevažujú oznamovacie vety
- využívame aj básnické prostriedky (epitetá, prirovnania, hyperbolu.....)
Štýl: stredný a vyšší
Zdroj: momi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Opis a charakteristika Referát 380 slov 6
Slovenčina Zhody a rozdiely medzi opisom, definíciou a charakteristikou Referát 456 slov 5
Slovenčina Slohové útvary - Umelecký opis Poznámky 39 slov 4.4
Slovenčina Opis - druhy opisov Poznámky 137 slov 7.4
Slovenčina Opis Maturita 159 slov 4.6
Slovenčina Opis Referát 178 slov 6.3
Slovenčina Opis Poznámky 231 slov 5.1
Slovenčina Statický vs dynamický opis príklad Referát 521 slov 5.6
Slovenčina Charakteristika – opakovanie teórie slohového útvaru Referát 410 slov 5
Slovenčina Charakteristika – štylistické cvičenia Referát 649 slov 9
Slovenčina Charakteristika Referát 509 slov 5.5
Slovenčina Charakteristika rozdelenie Referát 301 slov 0
Slovenčina Charakteristika prehľad Referát 1029 slov 0
Slovenčina Slohové útvary - Charakteristika osoby Poznámky 137 slov 4.5
Slovenčina Charakteristika sloh Referát 227 slov 0
Viac podobných prác (19) »
0.011