:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Opis a charakteristika - slohový útvar

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 21.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 150 slov
Počet zobrazení: 38 279
Tlačení: 1 277
Uložení: 931
Charakteristika osoby:
- druh opisu, ktorý zachytáva vnútorné znaky osoby a ktoré sú pre ňu typické
Vonkajšie znaky:
- výzor (stručne), chôdza, oblečenie
Vnútorné znaky:
- povahové a morálne vlastnosti
- priama charakteristika (je čestný, miluje a ctí si  svojich rodičov, je pracovitý)
- nepriama charakteristika ( vlastnosti vyplývajú z konania = Peter iba polihuje a nič nerobí -> je lenivý)
- komplexná charakteristika z viacerých uhlov pohľadu (vzťah osoby k sebe samej, k okoliu, k práci, reakcie vo vyhrotených situáciách)
- KLADNÉ A ZÁPORNÉ VLASTNOSTI
 
Kompozícia:
- Úvod  = predstavenie osoby, ktorú opisujeme a dôvod, prečo sme si práve ju vybrali; citát, výrok, ktorý charakterizuje túto osobu
- Jadro = charakteristika z viacerých uhlov
- Záver = ako ma obohacuje táto osoba a čím ma inšpiruje
 
Slovné druhy : prídavné mená, príslovky, synonymá, slovies pomenej
 
Syntax:
- enumeratívnosť = výpočet vlastností (je dobrý, milý, priateľský...)
- používame jednoduché vety s viacnásobným vetným členom alebo širšie rozvitým vetným členom
- prevažujú oznamovacie vety
- využívame aj básnické prostriedky (epitetá, prirovnania, hyperbolu.....)
Štýl: stredný a vyšší
Zdroj: momi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Opis a charakteristika Referát 380 5.4
Slovenčina Zhody a rozdiely medzi opisom, definíciou a charakteristikou Referát 456 5
Slovenčina Slohové útvary - Umelecký opis Poznámky 39 4.4
Slovenčina Opis - druhy opisov Poznámky 137 7.6
Slovenčina Opis Maturita 159 4.6
Slovenčina Opis Referát 178 6.3
Slovenčina Opis Poznámky 231 5.1
Slovenčina Statický vs dynamický opis príklad Referát 521 5.6
Slovenčina Charakteristika – opakovanie teórie slohového útvaru Referát 410 5
Slovenčina Charakteristika – štylistické cvičenia Referát 649 9
Slovenčina Charakteristika Referát 509 4.7
Slovenčina Charakteristika rozdelenie Referát 301 0
Slovenčina Charakteristika prehľad Referát 1 029 0
Slovenčina Slohové útvary - Charakteristika osoby Poznámky 137 4.5
Slovenčina Charakteristika sloh Referát 227 1
Viac podobných prác (19) »
0.026