Slovotvorné postupy a ich rozdelenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 126 slov
Počet zobrazení: 8 090
Tlačení: 658
Uložení: 657
Slovotvorné postupy

Odvodzovanie
▪ zo základového slova sa pripojením slovotvorného formátu (predpony/prípony) utvorí nové, odvodené slovo
▪ napr. redaktor-ka, pri-písať...
 
Skladanie
▪ spojením 2 alebo viacerých slovotvorných základov sa utvorí nové základové slovo
▪ napr. zem-e-trasenie, živ-o-topis...
 
Kombinácia odvodzovania a skladania
▪ napr. nov-o-vek-ý, život-o-pis-ný...
 
Skracovanie
  a) administratívne skratky
  ▪ napr. resp., napr., str. ...
  b) iniciálové skratky
  ▪ tvoria sa z prvých písmen viacslovného pomenovania
  ▪ napr. SR, LOH
  c) skratkové slová
  ▪ vznikajú spojením začiatočných hlások alebo slabík viacslovného názvu
  ▪ napr. TANAP, sitcom
  d) ustálené značky
  ▪ napr. kg, km ...
  ▪ nepíše sa za nimi bodka, vyslovujú sa neskrátene
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012