Horizontálne a vertikálne členenie epiky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 161 slov
Počet zobrazení: 33 972
Tlačení: 1 521
Uložení: 1 576
Horizontálne a vertikálne členenie epiky

Horizontálne členenie
▪ názov (motto)
▪ prológ (predslov)
▪ epilóg
▪ odseky - kapitoly -> hlavy -> diely (časti)

Vertikálne členenie
a) pásmo rozprávača:
 
ja-rozprávanie - používanie 1. Osoby jednotného čísla
 - rozvíja presvedčivosť 
er-rozprávanie – vie všetko, je vševediaci
personálny – vie všetko, ale len o jednej postave
rozprávač – oko kamery - využívaný hlavne v antirománe;
    - nehovorí nič o tom, čo postavy cítia

b) pásmo postáv:
  priama reč (Paľko jej siahol na ruku a  povedal: ,,Poď, tu nemôžeš zostať.“)
  nepriama reč -  rozprávač alebo postava reprodukuje priamu reč
 (....a povedal, že tu nemôže zostať.)
nevlastná priama reč – je typická pre vnútorný monológ v 1. osobe 
  (Paľko jej siahol na ruku, poď tu nemôžeš ostať.)
polopriama reč - vnútorný monológ v 3. Osobe
  (Paľko jej siahol na ruku, ona tu nemôže zostať.)

Dialóg:
symetrický – otázka – odpoveď
asymetrický – priama reč je prerušená uvádzacou vetou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022