Vetné členy a syntagmy v kocke

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 5 190
Tlačení: 409
Uložení: 423
Vetné členy a syntagmy

Prísudok - otázky: čo robí?, čo sa deje?
-  je vyjadrený najčastejšie slovesom v určitom tvare, ale aj inými slovnými druhmi: Otec číta. Sestra je učiteľka. Vrabecfrnk.

Podmet
 - otázka: kto, čo?
-  je vyjadrený obyčajne podstatným menom v nominatíve, ale aj inými slovnými druhmi: Syn odcestoval. Pribudlo vody. Fajčiť zakázané.

Vetný základ
 - tvorí základ jednočlenných viet buď menných (Potraviny. Červené víno.) alebo slovesných (Nefajčiť. Ide sa. Prší.). Druhý vetný člen sa nedá vyjadriť.

Predmet
 - pádové otázky okrem nominatívu: maľuje obraz, píše mame

Prívlastok
  - otázky: aký?, ktorý?, čí?
-  zhodný: stojí pred slovom, ktoré určuje; zhoduje sa s ním v rode, čísle a páde - je vyjadrený prídavným menom: červený kvet, správny výsledok
-  nezhodný: stojí za slovom, ktoré určuje: láska k dieťaťu, česť otvoriť súťaž

Prísl. určenie
 - miesta: kde?, kam?  
-  času: kedy?
-  spôsobu: ako?
-  príčiny: prečo?

Doplnok - rozvíja súčasne podstatné meno i sloveso, stojí na konci vety: Brat sa vrátil z dovolenky opálený.

Prístavok
 - dopĺňa informácie o podstatnom mene; je oddelený čiarkami: Janko Kráľ, slovenský básnik, sa narodil ...
 
SYNTAGMY (sklady):
-  dvojice plnovýznamových slov, spojených na základe istých významových vzťahov:
 
1.  vetný sklad (prisudzovací): podmet a prísudok - napr. otec číta, kvet kvitne
2.  určovací sklad: nadradený a podradený vetný člen - číta knihu, starý otec
3.  priraďovací sklad: viacnásobné vetné členy: otec a syn, kvitne a vonia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013