Zóny pre každého študenta

Antonymá, synonymá, homonymá v kocke

Antonymá, synonymá, homonymá

Antonymá:

(slová s opačným významom - opozitá) sú dvojice slov, ktoré majú protikladný význam, vyjadrujú vzájomný opak činností, stavu alebo vlastností: pracovať – leňošiť, veselý – smutný, čierny – biely

Synonymá:

(rovnoznačné slová) majú rovnaký alebo podobný význam, patria do toho istého slovného druhu: protivník – odporca – súper – sok; chvieť sa – triasť sa – zachvievať sa; nahnevaný – nazlostený – rozčúlený

Homonymá: 

(rovnozvučné slová) sú slová, ktoré rovnako znajú, ale majú rozličné významy – ich význam závisí od súvislosti, v ktorých sú použité:

basa: hudobný nástroj, väzenie

koruna: peniaz, stromu, kráľovská

nadrobiť: pomrviť na drobné kúsky, predĺžiť, nadpracovať

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/6114-antonyma-synonyma-homonyma-v-kocke/