Čo je to esej? Ako sa píše esej?

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 102 463
Tlačení: 1 527
Uložení: 1 259

Čo je to esej? Ako sa píše esej?

Je to kritické zamyslenie sa nad určitým problémom v písomnej forme. Má subjektívny charakter.

O čo v eseji ide?

Prezentuje sa v nej autorov názor na vybraný problém. Podloženou argumentáciou autor presviedča čitateľa, že jeho názor je opodstatnený. V eseji nejde len o opisovanie problému, ale hlavne o vysvetľovanie, či dokazovanie.

Ako taká esej vyzerá?

Esej nemusí, ale môže mať úvod, jadro a záver.
ÚVOD – uvediete vaše hlavné tvrdenie, t.j. oznámite čitateľovi, o čom budete písať a čo je cieľom vašej eseje
JADRO – malo by obsahovať tzv. podporné tvrdenia, ktoré podporujú váš názor či dokazujú jeho správnosť, ide o prezentáciu dôvodov, pre ktoré zastávate alebo obhajujete daný názor
ZÁVER – ešte raz zhrniete vaše hlavné tvrdenie, avšak teraz už s ohľadom na uvedené podporné tvrdenia

Ako si vybrať tému eseje?

Dôkladne si rozmyslite, o čom vlastne chcete písať. Či už si tému zvolíte sami alebo si ju vyberiete zo zoznamu, vždy máte možnosť prispôsobiť ju vašim poznatkom, názorom či záujmom.
 
Pokúste sa zodpovedať si na otázky ako napr.:
  • Čo o danej téme už viem?
  • Čo ma na téme zaujíma?
  • Čím by som mohol/vedel zaujať?
Porozmýšľajte o tom, aké zdroje pri písaní eseje využijete a či sú tieto zdroje pre vás dostupné.

Na čo si dať pozor?

* Plagiátorstvo - (esej má byť vašou vlastnou prácou, a teda preštudovaná literatúra slúži len ako odrazový mostík pre vaše vlastné názory, na záver práce je potrebné uviesť všetky použité zdroje)
* Pridržiavanie sa zvolenej témy - (esej si môžete do určitej miery prispôsobiť, to však ale neznamená, že môžete písať o čomkoľvek)
* Dostatok podporných tvrdení - (svoj názor v eseji nestačí len vyjadriť, musíte ho aj zdôvodniť)
* Gramatiku a formálnu úpravu textu

Dôležité informácie

Rozsah eseje: 1 až 2 normalizované strany
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011