Indoeurópske jazyky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 354 slov
Počet zobrazení: 9 889
Tlačení: 657
Uložení: 667
Indoeurópske jazyky 
V súčasnosti máme na svete asi 5600 jazykov. Vyše 1400 jazykov patrí do kategórie vymierajúcich alebo dokonca nie celkovo vyvinutých jazykov. Z 5600 jazykov je iba okolo 2500 preskúmaných a okolo 3000 nemá vlastné písomníctvo. Z 2500 preskúmaných jazykov je iba 500 všeobecne známych a doteraz presne opísaných. Niektoré jazyky sú natoľko osobité, že sa nezaraďujú do žiadnej zo skupín, napr. jazyk Baskov, ktorých jeden milión žije na oboch stranách Pyrenejí na území Francúzska a Španielska.

Dnešné európske a niektoré ázijské jazyky sa vyvinuli zo spoločného základu, ktorý sa nazýva indoeurópsky prajazyk. Dôkazom tohto tvrdenia je napr. slovenské slovo dcéra, ktoré zodpovedá anglickému daughter, nemeckému tochter, švédskemu dotter či ruskému dočЬ.

V súčasnosti, podľa výskumov, je najdôležitejším jazykom v medzinárodnom ekonomickom styku, jazykom vedy, jazykom medzinárodnej komunikácie – angličtina. Na druhej strane Rada Európy podporuje viacjazyčnosť Európy tým, že uznáva jazyky členských krajín za rokovacie. Rada Európy predpokladá, že každý občan zjednotenej Európy bude ovládať tri jazyky európskeho spoločenstva.

Slovanské jazyky patria spolu s inými jazykovými skupinami do rodiny indoeurópskych jazykov. Okrem slovanských jazykov sem patria germánske jazyky (angličtina, nemčina, dánčina, nórčina, švédčina, holandčina, flámčina, jidiš) a románske jazyky (taliančina, francúzština, španielčina, katalánčina, portugalčina, rumunčina, moldavčina, latinčina). Všetky jazyky, ktoré nazývame indoeurópske, majú veľa spoločných a najfrekventovanejších slov alebo koreňov slov, napr.: tri – troi – fr., tres. šp., thri – ang., drei – nem., ...
Do indoeurópskej rodiny jazykov patria aj baltské jazyky – lotyšský, litovský.

Z jazykov národností žijúcich na území Slovenska nepatrí do indoeurópskej skupiny maďarčina (spolu s fínskym a estónskym jazykom patrí do ugro-fínskej rodiny jazykov. Rómsky jazyk je starý indoiránsky jazyk, do Európy sa dostal okolo 13. stor. jeho pôvod ja na severe dnešného Afganistanu a v severnej Indii. Židia hovoria hebrejským jazykom, ktorý patrí do skupiny semitských jazykov. Pred druhou sv. vojnou a pred tragickým holokaustom naši židovský občania hovorili prevažne jidiš. Je to v podstate germánsky jazyk, ktorý prebral veľa slov z románskej a slovanskej skupiny jazykov. Zapisuje sa hebrejskou abecedou.
 
Rozdelenie slovanských jazykov:
a) východná podskupina: bieloruština, ruština, ukrajinčina (všetky jazyky používajú azbuku),
b)  západná podskupina: čeština, lužičtina, poľština, slovenčina,
c) južanská podskupina: písmo azbuka – bulharčina – slovinčina – srbčina – macedónčina (stala sa základom pre prvý kultúrny a liturgický jazyk Slovanov staroslovienčinu), chorvátčina.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018