Súkromný list, oznámenie, blahoželanie, kondolencia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 428 slov
Počet zobrazení: 20 341
Tlačení: 663
Uložení: 679
Písané útvary bežnej komunikácie: súkromný list, oznámenie, blahoželanie, kondolencia.

Súkromný list
-prekvapivé oslovenie: Miláčik, Drahá moja priateľka, Drahý pán profesor, Môj milý Michal  
-nájsť si čas
-papier: biely papier bez linajok, rovnaký ako obálka  je najelegantnejší ,ale súkromný list- akýkoľvek papier
-list =vizitka intelektu: opraviť pravopisné chyby, správna adresa(upravuje Slovenská technická norma),napr. 
Vážený pán Ekonomická univerzita
doc. Ing. Rudolf  Slosár, PhD. Katedra pedagogiky NHF
Dolnozemská cesta 1 doc. Ing. Rudolf Slosár, PhD.
852 19 Bratislava 5 Dolnozemská cesta 1
  852 19 Bratislava 5
-chrániť svoje súkromie
-nikdy nezneužiť dôveru odosielateľa
-myslieť na adresáta, jeho názory, čo robí
-listové tajomstvo: Listy zásadne otvára adresát! ,listové tajomstvo ochraňuje zákon
-P.S.(lat. post scriptum- po napísanom, posledná správa)
Členenie listu:
1)Úvodná rámcová časť: miesto, dátum- pravý horný roh, po oslovení , alebo !
2)Jadro listu- odseky, zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš- veľkým písmenom
3)Záverečná rámcová časť listu- pozdrav alebo zdvorilostná formulka na rozlúčku + vlastnoručný podpis
Ukážka:
 
  Bardejov 11. 9. 2008
 
 Ahoj, Janko,
  už dlho som Ti nenapísala, ale chcem to napraviť.
  Lúči sa s Tebou
 Mária
 
Oznámenie
·  Spoločensko-politická sféra- oficiálna komunikácia
·  Rodinná sféra- bežná komunikácia
-hybridný útvar -hovorový alebo administratívny štýl, informačný slohový postup
-umelecký štýl(bežná komunikácia) napr. oznámenie o úmrtí využíva eufemizmus= zjemňujúci výraz- zomrel ->navždy nás opustil, rozlúčili sme sa s... alebo oznámenie o svadbe- zosobášia->vykonajú súhrn obradných zvykov a úkonov
Ukážka:

Eva Horecká & Peter Kováč
 si Vám dovoľujú oznámiť,
že dňa 5. mája 2008 v bratislavskom Dóme sv. Martina z lásky
  vykonajú súhrn obradných zvykov a úkonov
  a stanú sa manželmi!

Stubnianska 14, Bratislava  Krahulská 25, Medzilaborce
 

Motto- uvádzacia myšlienka, citát, ktorý uvádza vlastný text, napr. študentské maturitné oznámenie= ukážka:
 
   Motto:
  Vieme byť vážni a vieme sa smiať,
   rozdávať lásku aj priateľov dať,
vo vlasoch hviezdy...
 
  Oznamujeme svetu,
 že po nekonečných
  štyroch rokoch
  spoločného
snaženia
v školských
laviciach
prichádza chvíľa,
   keď oficiálne
vstúpime do sveta dospelých.

Stužková slávnosť 4.B
sa uskutoční
20.11.2008 o 19.00  hod.
v Hlávnej sále PKO.
 
Blahoželanie, kondolencia(vyjadrenie sústrasti) –na pohladnici alebo e-mailovou poštou. Blahoželáme k narodeninám, meninám a významným životným udalostiam . K vytlačeným hotovým formuláciám  je vhodné pripísať vlastnoručne krátke osobné želanie.

Ukážka:
Veľa šťastia,
lebo je krásne,
veľa zdravia,
lebo je vzácne,
veľa lásky,
lebo je jej málo,
veľa všetkého,
čo by za to stálo,
Ti želá
Daniela 

Kondolenciu (z lat. condolére- pociťovať bôľ, mať sústrasť) prejavujeme ústne (Úprimnú sústrasť, pani!) alebo písomne, na sústrastnú kartu s predtlačeným textom vlastnou rukou pripíšeme napr.: Cítim s Vami, Je nám ťažko, že nemôžeme byť s Vami + podpis pod text.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016