Tvorenie slov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ImpossibleGirl (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.08.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 279 slov
Počet zobrazení: 13 991
Tlačení: 793
Uložení: 808
Tvorenie slov
Tvorenie slov je jedným z prostriedkov obohacovania slovnej zásoby. Nové slová tvoríme odvodzovaním, skladaním a skracovaním.

ODVODZOVANIE:
- najčastejší spôsob tvorenia slov
- vznikajú zo zákl. slova (ktoré má vlastný význam) pripojením slovotvor. formantu (predpona = prefix – o-, vy-,; prípona = sufix – ec, -kyňa; spojenie oboch = konfix, zdrobneniny – ek, -ik)
- napr.: -ička - zdrobneniny, ženské podstatné mená od mužských.
  -isko - slovotvorný typ pre názov miesta

SKLADANIE:
- nové slovo vzniká z dvoch slovotvorných základov (obsahujú aspoň 2 koreňové morfémy a spravidla spájajúcu morfému)
- medzi zloženým slovom a slovotvorným základom často býva významový rozdiel
- HYBRIDNÉ ZLOŽENINY – časté v odbornom jazyku, časť slova je cudzieho pôvodu (bacilonosič, autodoprava)
- +  prídavné mená so spojovníkom (čierno-biely; vedecko-technický)
- delenie:
o  pravé – vznikajú z dvoch slovotvor. základov (so spájacou morfémou) (kosoštvorec; celoživotný)
o  nepravé (zrazeniny)– vznikli spojením dvoch tvarov (bez spájacej morfémy) (moreplavec, duchaplný, kníhtlačiareň)
 
SKRACOVANIE – pre úsporné vyjadrovanie
·  skratky – v písomných prejavoch, čítajú sa ako celé sková; nasleduje vždy bodka (tzn.; atď.)
·  značky – bez bodky (sin; km)
·  iniciálové slová – z prvých zač. písmen (SOŠ; USA; SR; EÚ)
·  skratkové/ značkové slová – zo zač. písmen a slabík častí združeného pomenovania, niektoré sa aj skloňujú (SATUR; TANAP; NAPANT)

Slovnú zásobu obohacujeme tiež spájaním (združené pomenovania: školský rok, triedna knihy, základná škola) a preberaním slov z cudzích jazykov (e-mail, chat, team/tím)
 
Ďalšou formou tvorenia slov sú:
UNIVERBIZÁCIA  - z viacslovného pomenovania vzniká jednoduché; hovorový štýl (minerálka - minerálna voda, lieskovce - lieskové orechy, futbalová lopta (futbalka); mobilný telefón (mobil)
MULTIVERBIZÁCIA  - Z jednoslovného pomenovania vzniká viacslovné; najmä odborný  štýl (kontrolovať - vykonať kontrolu, súťažiť - zúčastniť sa súťaže; diaľkar – diaľkový autobus; nočák – nočný vlak; asfaltka – asfaltová cesta...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012