Rozprávanie ako slohový postup a útvar v bežnej komunikácii a umeleckej literatúre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 63 753
Tlačení: 1 995
Uložení: 1 779

Rozprávanie ako slohový postup a útvar v bežnej komunikácii a umeleckej literatúre 

Rozprávací slohový postup – ide o sprostredkovanie (zachytenie) udalosti, zážitku, príbehu s dôrazom na dej a časovú postupnosť. Uplatňuje sa v:
- umeleckom štýle: román, novela, poviedka, rozprávka, povesť, báj, dráma, atď.
- publicistickom štýle: reportáž, fejtón
- hovorovom štýle

Umelecké rozprávanie využíva dramatické stupňovanie zápletky- zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie deja. V umeleckom rozprávaní autor používa aj opis, charakteristiku, úvahu.
Umelecké rozprávanie sa člení na pásmo rozprávačapásmo postáv.

Rozprávač v rozprávaní môže byť:
a)  autorský – vševediaci, v 3. os. sg.
b)  personálny – vševediaci, ale sústreďuje sa zvyčajne len na jednu osobu, v 3. os. sg. (on-rozprávanie)
c)   priamy- úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv diela, v 1. os. sg.
 
pásme postáv sa nachádza:
- replika (prehovor jednej postavy v dialógu)
- monológ (neprerušovaný prejav jednej postavy)
- vnútorný monológ (myslený prehovor postavy)
- dialóg (rozhovor najmenej dvoch postáv, ktorých repliky sa striedajú; repliky dialógu sa zapisujú priamou rečou)
Zákl. typom dialógu je symetrický dialóg, striedajú sa repliky A,B. Asymetrický dialóg – je prerušovaný priamou rečou alebo vnútornou rečou postáv.

nevlastná priama reč: formálne sa autorská reč neoddeľuje od reči postavy, je písaná bez úvodzoviek (napr. Prečo ani mňa nepozvali, rozhnevala sa Eva.)

polopriama reč: zachytáva vnút. dialóg postavy, zachytí presne čo povedala iná osoba, ale na rozdiel od priamej reči nepoužíva úvodzovky a autor aj v citovanej vete používa 3. osobu. (napr. Eva sa rozhnevala. Prečo ani ju nepozvali?) nepriama

reč: autor sám prerozpráva, čo povedala iná osoba (napr. Povedal Imrovi, aby nebláznil.)  
V rozprávaní ma úvod veľký význam. Rozlišujeme 3 zákl. druhy úvodov:
- expozícia (úvodný opis prostredia)
- in medias res (vpadnutie priamo do deja)
- retrospektíva (pohľad naspäť)
 
Kompozícia útvarov: prevažuje trojčlenná – úvod, jadro, záver (výnimka: rozprávanie in medias res-nemá úvod alebo retrospektívne rozprávanie- od konca príbehu k začiatku)

Zdroj: kissme
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Rozprávanie ako slohový postup a útvar v bežnej komunikácii a umeleckej literatúre

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016