Náučný (odborný) štýl, jeho žánre a jazykové prostriedky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 251 slov
Počet zobrazení: 28 907
Tlačení: 1 228
Uložení: 1 234
Jazykové prejavy náučného štýlu sa využívajú všade tam, kde treba sprostredkovať odborné informácie a vedecké poznatky, čiže v informačnom, opisnom a výkladovom slohovom postupe. V náučnom štýle sa používajú zložené súvetia s rozličnými vsuvkami, preto majú náučné, najmä vedecké texty bohatú interpunkciu: čiarky, dvojbodky, bodkočiarky, pomlčky, zátvorky, úvodzovky.

LEXIKA NÁUČNÉHO ŠTÝLU
- prevládajú pojmové slová, nepoužívajú sa expresívne a emocionálne slová
- terminológia - presné, jednovýznamové, ustálené názvy – termíny:
domáce –jednoslovné( odvodené, neodvodené ), viacslovné
( združené pomenovania) zložené
cudzie – diskusia
hybridné – nelogický
doslovné preklady – kalky – geografia – zemepis
- knižné slová
- skratky, značky a skratkové slová ( akronymy)
- multiverbizácia

MORFOLÓGIA A SYNTAX N.Š.
1. ustálenie nových väzieb
2. zložené prídavné mená bez spojovníka a so spojovníkom
3. enumeratívnosť (vypočítavanie), viacnásobný vetný člen
4. kondenzované ( zhustené) vyjadrovanie
- menné vyjadrovanie oproti slovesnému
- príčastia, prechodníky
5. pasívum
6. autorský plurál – 1. osoba plurálu alebo neosobné vyjadrenie
7. vsuvky – graficky umiestnené medzi pomlčkami alebo v zátvorke; bodkočiarky, dvojbodky
8. spájacie výrazy vo vete a medzi vetami
9. grafické označovanie jednotlivých odsekov teoretického náučného textu

Rozdiely medzi vedecko – náučným a populárno – náučným štýlom

VEDECKO – NÁUČNÝ ŠTÝL
- termíny, knižné slová
- prísne logická kompozícia
- náročná, ale stereotypná štylizácia z hľadiska morfológie a syntaxe
- presná vedecká argumentácia a citácia alebo parafrázovanie; bibliografia
- neutrálnosť, nezaujatosť výkladu

POPULÁRNO – NÁUČNÝ ŠTÝL
- voľnejší výber slov
- voľnejšia kompozícia, bohatšie členenie textu na odseky
- pestrejšia, pôsobivá štylizácia; beletristické a rečnícke prvky
- voľná citácia alebo parafrázovanie bez bibliografie
- silná didaktická a presviedčania zložka ( postoj autora)
Zdroj: kissme
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Náučný (odborný) štýl, jeho žánre a jazykové prostriedky

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016