Textové skratky, iniciálové skratky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 16.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 198 slov
Počet zobrazení: 18 302
Tlačení: 893
Uložení: 951

Textové skratky, iniciálové skratky 

Skratky slov sa vytvárajú odseknutím jednej hlásky alebo skupiny hlások zo začiatku slova. Za odseknutou časťou slova sa píše bodka, za ktorou nasleduje medzera. Ak je však za bodkou ďalšie interpunkčné znamienko, medzera sa dáva až za posledné z nich.

V praxi sa ustálili textové skratky utvorené z jedného, z dvoch, dokonca aj z troch slov, napr. rok = r., strana = s., odbor = odb., odsek = ods., slečna = sl., to jest = t. j., a podobne = a pod., a tak ďalej = atď.

Všimnite si: Ak za sebou nasledujú dve skratky, medzi nimi je medzera. Správne: t. j., o. i., b. m., a nie: t.r., v.r.

Nezabúdajte: Výrazy, ktoré k sebe patria, sa píšu v rovnakom riadku. Je neprípustné rozdeliť do dvoch riadkov výrazy alebo slovné spojenie typu s. 5, tr. II. A, r. 2011, p. Kusý, t. j. a podobne. V textovom editore sa medzi takéto výrazy vkladá pevná medzera (Ctrl + Shift + medzerník), ktorá rozdeleniu výrazov zabraňuje.

Iniciálové skratky sú utvorené zo začiatočných písmen zložených pomenovaní. Iniciály (začiatočné písmená) sú veľké a píšu sa bez bodky, napr. SND, EÚ
Na odlíšenie dvoch skratiek s rovnakými iniciálami sa pripája ešte písmeno, napr. SR = Slovenská republika, SRo = Slovenský rozhlas 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034