Písanie telefónnych čísiel

Písanie telefónnych čísiel
Účastnícke telefónne čísla sa členia na dvojmiestne skupiny, nepárny počet číslic sa uvádza trojmiestnym číslom na začiatku. Pred účastníckym telefónnym číslom sa odporúča uviesť medzimestské, prípadne medzinárodné smerovacie číslo. Jednotlivé zložky sa oddeľujú lomkou (/), napr.: 123 45 123 45 56  12 33 17 56
07/12 33 17 56  00421/789/22 33  00421/02 12 33 17

Pre faxové čísla platia pravidlá písania telefónnych čísel. Pri písaní čísiel do mobilných telefónov sa štvormiestne smerovacie číslo siete oddeľuje medzerou od telefónneho čísla účastníka. Číslo účastníka sa člení na trojmiestne skupiny číslic oddelených medzerou, napr.: 0905 112 233  0915 555 666 0903 223 223
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/8035-pisanie-telefonnych-cisiel/