Písanie dátumu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 02.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 175 slov
Počet zobrazení: 6 108
Tlačení: 430
Uložení: 416
Písanie dátumu
Dátum sa vyjadruje číselne alebo slovno-číselným spôsobom. Pri číselne vyjadrenom dátume platia zásady:

- deň sa píše dvoma číslicami vzostupne 01 – 31;
- mesiac sa píše dvoma číslicami vzostupne 01 – 12;
- rok sa píše štyrmi číslicami; v skrátenom tvare sa píše posledné dvojčíslie roka;

Môže sa písať vzostupným spôsobom(deň, mesiac, rok) alebo zostupným spôsobom (rok, mesiac, deň). Pri písaní dátumu vzostupným spôsobom sa deň a mesiac píšu radovou číslovkou, rok základnou číslovkou.

Jednotlivé údaje sa oddeľujú medzerou. V prípade potreby sa môžu vynechať medzery, pri ďalšom krátení sa rok môže napísať v skrátenom tvare, napr.
02. 02. 2011 02.02.2011 02.02.11
Zostupný spôsobsa používa najmä v písomnostiach so zahraničím. Rok, mesiac a deň sa píšu základnými číslovkami, medzi jednotlivé údaje sa vkladá spojovník. V prípade potreby sa môže skrátiť rok alebo vynechať spojovník napr.: 2008-07-07 08-07-15  20080815  08715. Pri slovno-číselne vyjadrenom dátume sa používa vzostupný spôsob, deň sa píše radovou číslovkou bez nuly na začiatku, mesiac slovom, spravidla v 2. páde, rok základnou číslovkou, napr.: 1. júna 2011  Bratislava 4. apríla 2011
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013