Softwérové licencie + licencia GNU

Ostatné » Informatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 07.12.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 5 318 slov
Počet zobrazení: 3 389
Tlačení: 256
Uložení: 266
Softwérové licencie

1  Úvod

Ako sa rozvíjaly technológie na reprodukciu umeleckých diel vznikla potreba autorského zákona. Dnes je už úplne bežné že si doma napálime DVD s oblúbeným filmom alebo hudbou v dokonalej kvalite vďaka digitálnemu zápisu dát. Rovnako jednoducho ako môžeme reprodukovať programy. Autorský zákon vzniká v dobe, keď sa umenie stáva súčasťou trhového mechanizmu, je preto ušitý pre potreby komerčného využitia umelecých diel a v súčastnosti sa vzťahuje aj na počítačové programy. Dovolím si tvrdiť, že počítačové programy majú iný charakter ako umelecké diela, aj keď schopnosť programovať môžeme považovať tiež za určitú formu umenia. Na podporu autorského zákona pre počítačové programy vzniklo množstvo softvérových licencii. V súčastnosti máme licencie komerčné (napr. OEM) a slobodné (napr. GNU GPL).
Cieľom projektu je ukázať možnosti softvérových licencii, porovnať jednotlivé typy a ukázať ich výhody a nevýhody. V prevažnej miere sa budem zaoberať tzv. slobodnýmy (free) licenciami, čo znamená pojem slobodný softvér (free software), ako dopĺňa autorský zákon a pojem duševného vlastníctva.

2  Čo je to softvérová licencia
 
2.1  Definícia softvérovej licencie
Keď si kúpime hudobný kompaktný disk, môžeme ho počúvať, ale nevlastníme autorské práva na hudobný obsah disku. Pri disku so softvérom je to podobné. Keď si kúpime softvérový disk, získame nárok používať softvér na základe splnenia pravidiel daných vlastníkom autorských práv. Súbor pravidiel na používanie softvéru sa nazýva softvérová licencia.
 
2.2  Komerčné licencie
S komerčnými licenciami sa najčastejšie stretneme pri používaní produktov spoločnosti Microsoft. A to najčastejšie s licenciou OEM (Original Equipment Manufacture). Licencia OEM zostváva po celú dobu používania produktu viazaná na počítač, na ktorý bola prvotne nainštalovaná. S týmto počítačom môže byť ďalej predaná alebo prevedená na ďalšieho používateľa. Licenciu k softvéru získanú formou nákupu OEM softvéru nie je možné preniesť na iný počítač - v prípade likvidácie počítača alebo jeho vyradenia dochádza k zániku licencie.

Ako produkt OEM je možné nakúpiť licencie operačných systémov, aplikácií a niektoré softvérové licencie. Dokonca môžeme nakúpiť niektoré hardvérové zariadenia ako sú napr. myši a klávesnice. Ale všetky produkty OEM je možné získať výhradne spolu s nákupom kompletne zostaveného počítača. Výnimkou je nákup operačného systému Windows XP (vo verzii Home a Pro) v slovenskej a českej verzii, ktorý je možné zakúpiť len vo forme jednotlivých balení, samostatne bez súčasného nákupu hardvéru. Táto možnosť je určená na legalizáciu a upgrade (angl. vylepšenie) a platí len do určitej doby. (Na platnosť upozorňujú samolepky na bočnej strane balenia.)  Technickú podporu k OEM produktom zabezpečuje zákazníkovi výhradne dodávateľ kompletne zostaveného počítača  (v čom spočíva hlávná nevýhoda OEM licencie), prípadne ten, kto inštaluje OEM softvér do počítača. Všetci dodávatelia a predajcovia OEM softvéru sú v tomto smere viazaný zmluvou, ktorú akceptujú pri rozbalení OEM produktov. OEM licencie je možné nakúpiť výhradne nainštalované na počítačoch/serveroch výrobcov počítačového hardvéru. Výrobcovia predávajú osobné počítače/servery pod svojou značkou pripravené a ideálne aj odskúšané, aby dosiahli čo najvyššiu kompatibilitu s programovými produktmi spoločnosti Microsoft.

Pre firmy existujú ďalšie licencie ako Open Subscription License, MOL (Microsoft Open License), Microsoft Select a Enterprise Agreement. Ďalej sa treba zmieniť ešte o shareware licencií, ktorá má model financovania "vyskúšaj a kúp", čiže autor poskytne skúšobnú verziu zadarmo a ak sa zákazníkovy zapáči, môže si zakúpiť plnú verziu. Spomeniem na tomto mieste ešte freeware licencie, to nie je slobodný softvér pretože neposkytuje zdrojové kódy.
 
2.3  Licencie slobodného softvéru
Hnutie slobodného softvéru založil Richard Stallman, kedysi odborník a pracovník na MIT. Pohyboval sa v akademickej komunite, kde bolo zdieľanie zdrojových textov samozrejmosťou, každý videl do všetkého a mohol všade opravovať chyby. Od tej doby sa postupne začali časy meniť, zdrojové kódy a právo modifikovať ich boli čoraz zriedkavejšie záležitosti. Pán Stallman sa rozhodol, že to takto nenechá a podal výpoveď v MIT. Založil projekt GNU (ktorý znamená GNU is Not UNIX - GNU nie je UNIX, čo je rekurzívna skratka). Spočiatku žil z nasporených penazí a neskôr začal univerzitám predávať pásky so svojím softvérom, čiže začal na ňom zarábať. Vymyslel licenciu GNU GPL, ktorá zabezpečuje práva užívateľa softvéru na jeho modifikovanie apod., zároveň však zaručuje, že nikto takýto softvér nevezme a nezačne ho s pár zmenami predávať bez práv, ktoré s ním prišli. Neskôr pán Stallman založil Free Software Foundation (Nadáciu slobodného softvéru). Keď mal už skoro hotový celý systém GNU (chýbalo už len jadro), prišiel fínsky študent Linus Torvalds a napísal Linux. V tento deň vzniklo niečo, čo by sa po správnosti malo nazývať GNU/Linux (systém GNU s jadrom Linuxu).
  Slobodný softvér vám podľa definície z Nadácie slobodného softvéru zaručuje tieto práva:

- Právo nula je právo spúštať program za akýmkoľvek účelom, akýmkoľvek spôsobom chcete.
- Právo jedna je právo pomôcť si sám zmenou programu, aby vám čo najlepšie vyhovoval.
- Právo dva je právo pomôcť svojmu priateľovi distribuovaním kópií tohto programu.
- Právo tri je právo pomôcť vybudovať komunitu publikovaním zdokonalenej verzie, takže ostatný môžu využiť vašu prácu.

Ak máte všetky tieto slobody, program je pre vás slobodný softvér.
 
2.3.1  GNU GPL
Pán Ballmer s Microsoftu nazval softvér pod touto licenciou "rakovinou, čo sa nalepí na všetko, čoho sa dotkne". Táto licencia má totiž takú vlastnosť, že akýkoľvek program odvodený od GNU GPL je automaticky pod touto licenciou. Čiže v podstate žiadna firma nemôže legálne zobrať zdrojáky, pridať pár vecí a zobrať vám tieto štyri základné slobody. GNU GPL však nezabraňuje predávaniu softvéru a rovnako neinfikuje ani výstup, ktorý za pomoci tychto programov spravíte (napr. ak skompilujete svoj program kompilátorom gcc, ktorý je pod GNU GPL, licenciu výstupného súboru to nijako neovplyvní). GNU GPL teda zabezpečuje, že ak slobody dostávate, využívate ich, nemôžete pri odvodenej práci (čiže modifikovanom programe) tieto slobody nikomu inému zobrať. Je tu ešte jedna veľmi podstatná vec: zmeny nemusíte šíriť, môžete si ich ponechať na vašom vlastnom počítači a nikomu ich nedať. To je vaše právo. Ak ich šírite, šírite ich so všetkými slobodami.
 
2.3.2  BSD-like licencia
V prípade, že sa vám tento aspekt GNU GPL licencie nepáči, môžete používať systém alebo programy pod tzv. BSD-like licenciou. Takto sú licencované veľké časti systémov FreeBSD, NetBSD a OpenBSD. Prakticky hovoria, že si môžete so softvérom robiť všetko, ak necháte v zdrojovom texte pôvodnú poznámku o copyrighte a samozrejme rovnako ako GNU GPL  pozbavujú autora kódu akejkoľvek zodpovednosti za prípadné škody. Veľa ľudí oponuje tejto časti licencií slobodného softvéru s argumentom, že takéto niečo si napr. banka nemôže nikdy dovoliť nasadiť. Treba poznamenať, že väčšina komerčného softvéru má licenciu, ktorá autorovi ukladá zodpovednosť len do výšky ceny softvéru. Takže ak používate webserver za dvesto tisíc korún a niekto vám cez tento softvér vykradne bankové konto a vy budete mať škodu napr. dve miliardy korún, autor vám vráti tých dvesto tisíc korún.

3  Slobodný softvér a komercia
Pojmy slobodný softvér a komerčný softvér sa však vonkoncom nevylučujú. Red Hat Linux alebo Linux Mandrake - všetko komerčné produkty, ktoré sú zároveň slobodné. Komerčný softvér je jednoducho softvér, ktorý je vyrábaný za účelom zisku. To je celkom prirodzené a dokonca ani GNU/GPL nezakazuje predávanie softvéru. To, čo väčšina ľudí myslí pod pojmom komerčný softvér by sa malo nazývať správnejším termínom proprietarný softvér, ten vyjadruje, že vám softvér nedáva všetky štyri základné slobody.  Existuje viacero možností ako zarobiť na slobodnom softvéri, napr. garancia záruky, dokumentácia, technická podpora, riešenia na mieru. Dokonca si firma alebo dokonca človek, ktorému chýba nejaká vlastnosť v jeho programe môže zaplatiť programátora, aby mu ju dorobil. Slobodný softvér a komercia sa teda v zásade vôbec nevylučujú.

Začiatkom deväťdesiatych rokov niekto našiel spôsob, ako robiť vedecké merania spoľahlivosti softvéru. Zobral niekoľko sád porovnateľných programov, ktoré robili rovnakú činnosť v rôznych systémoch, pretože to boli základné unixové utilitky ich činnosť v podstate imituje rovnakú vec, pretože nasledujú POSIX špecifikáciu. Čiže robili to isté, ale napísali ich rôzny ľudia a kód bol vo vnútri iný, pretože boli písané oddelene. Test prebiehal tak, že do týchto utilitiek sa strkali náhodné dáta a testovalo sa, ktorá si svoju úlohu splní. Najlepšie z toho vyšiel GNU softvér. Proprietarné programy boli všetky menej spoľahlivé. Svoje výsledky teda publikovali a o pár rokov spravili úplne nové meranie s novými verziami programov. GNU programy z toho vyšli ešte lepšie ako predtým, pretože väčšinu chýb okamžite opravili, zatiaľ čo proprietárne programy sa nepohli z miesta.

Taktiež treba spomenúť Open-source vývojový model. Pán Eric Raymond opísal vývojový model okolo slobodného softvéru a s niekoľkými ďalšími ľuďmi založili Open Source Initiative. Mysleli si, že anglický termín Free Software (čo môže znamenať slobodný softvér, ale väčšina ľudí si to prekladá ako softvér, ktorý je zadarmo) je príliš mätúci. Títo páni sa rozhodli, že budú certifikovať softvérové licencie na základe podobných pravidiel ako Free Software Foundation, ale budú mu dávať nálepku Open Source softvér. Rozdiel medzi open-sourcistami a slobodným softvérom je pomerne malý, ale aj tak: open-source hnutie sa zameriava len na jednu výhodu slobodného softvéru: na lepší vývojový model, ktorý produkuje kvalitnejší kód ako proprietarné programy. Definícia open-source softvéru je tiež pomerne jemnejšia a spadajú pod ňu aj niektoré licencie, ktoré FSF neklasifikuje ako slobodný softvér. Tam však rozdiely končia a oba "tábory" v podstate na vývoji softvéru spolupracujú.

Mnoho ludí si myslí, že tým, že si autori myšlienok o slobodnom softvéri a ich prívrženci myslia, že softvér by mal byť zadarmo, modifikovateľný apod. sa dopúšťajú trestnej činnosti šírením pirátskych kópií a reverse-engineringom. Treba však poznamenať, že opak je pravdou, myšlienky tohto hnutia sa zakladajú na copyrightovom práve a celý princíp je zabezbečený licenčne. Namiesto obchádzania tohto práva ho teda využívajú vo svoj prospech.
  Pohľad ľudí na GNU GPL je rôzny. Softvérové firmy zarábajúce milióny v nej vidia hrozbu, pretože kto bude v budúcnosti platiť milióny za to, čo môže dostať zadarmo. Pozrime sa teraz aké výhody prináša OSS pre koncového užívateľa. Porovnajme softvérový produkt s automobilom a pochopíme v čom môžu byť výhody uverejnenia zdrojových kódov. Majme Mercedes a Škodu. Mnoho slovenských vodičov používa automobili značky Škoda. Keď sa človek pozrie pod kapotu motora, je väčšine vodičov jasné, ako čo funguje a ktorá súčiastka na čo slúži. Tieto vedomosti sú nevyhnutné aj na získanie vodičského oprávnenia a sú súčasťou skúšobných testov. Medzi vodičmi traduje skúsenosť, že na väčšinu opráv nejakej drobnej poruchy stačia kombinačky a kus drôtu. Auto je po takejto improvizovanej oprave schopné prejsť aj niekoľko stoviek kilometrov. Ak sa teda vyskytne nejaká malá porucha, vie si ju takmer každý vodič odstrániť sám. Zároveň vie, aké zaťaženie auto znesie po takejto oprave, prípadne či je dôležité navštíviť v dohľadnej dobe špecializovaný autoservis.

Ak sa pozrieme pod kapotu motora auta značky Mercedes, neuvidíme nič okrem umelohmotného krytu a niekoľkých konektorov, na ktoré sme schopní pripojiť detekčné zariadenie, ktoré by malo presne identifikovať chybu, ak sa nejaká vyskytuje. Takýmto detekčným zariadením disponuje na Slovensku len niekoľko špecializovaných servisov. V prípade poruchy vodič nemôže použiť žiadne improvizované prostriedky a ostáva mu jedine zavolať odťahovú službu, ktorá auto odvezie k príslušnému detekčnému zariadeniu, kde poruchu presne definujú a následne odstránia. Záručné podmienky vodičovi nedovoľujú robiť samostatné zásahy do motora, pretože v prípade vedomého odstránenia umelohmotného krytu osobou, ktorá nie je špecializovaným odborníkom, stráca majiteľ akúkoľvek záruku. Za cenou auta značky Mercedes sa samozrejme skrývajú mnohé záručné a pozáručné služby o ktoré by majiteľ pravdepodobne nechcel prísť. Na tak zložitom mechanizme ako je automobil sa často objavujú rôzne drobné závady spôsobené prevádzkou. Každému vodičovi je zrejmé, že auto vyžaduje pravidelnú údržbu nech je to Mercedes alebo Škoda. Na Slovensku existuje množstvo opravárov áut, ktorý na Škode dokonale poznajú každý šróbik. No ak im ukážete umelohmotný kryt motoru Mercedesu, asi vám veľmi neporadia. Takto si vlastne firma Mercedes zaručuje závislosť zákazníkov na jej službách. Práve tieto dokonalé dodatkové služby sú jednou z príčin, prečo si ľudia kupujú Mercedesy napriek tomu, že jazdnými vlastnosťami spotrebou alebo výzorom nemusia patriť k najlepším. Ľudia vidia v značke Mercedes hlavne spoľahlivosť. Vráťme sa teraz naspäť k softvéru a porovnajme dva operačné systémy. Linux šírený prostredníctvom GNU GPL a Microsoft Windows 98 šírený prostredníctvom licencie OEM. Na oba operačné systémy by vám mal vedieť dať záruku dodávateľ vášho počítača. Povedzme, že sa niečo pokazí a dodávateľ má chybu odstrániť.

Ak nastane pri OS Linux nejaká konkrétna chyba, môže sa dodávateľ pustiť do jej opravy, pretože má prístup ku zdrojovému kódu. Keďže operačný systém je "priehľadný" hlásy všetky činnosti ktoré robí a detekcia chyby je väčšinou jednoduchá. Ak opravu nezvládne sám dodávateľ, môže poprosiť širokú komunitu ľudí používajúcich rovnaký OS (napríklad napísať o svojom probléme do mailing-listu www.linux.cz), či sa náhodou netretli s podobným problémom, alebo či ho dokonca už nevyriešili. V prípade, že aj tak nebudú schopní vadu odstrániť, môžete sa obrátiť na ľubovoľného iného odborníka, ktorý má opäť možnosť pozrieť sa "pod kapotu", pretože GNU GPL dáva právo nazrieť dovnútra komukoľvek. Ak nastane chyba pri MS Windows, väčšinou sa zobrazí hláška o "ilegálnej operácii" alebo nastane takzvaný "blue screen error". Ani jeden z prípadov však nehovorí kde a ako chyba nastala. Odstrániť sa dá zvyčajne iba vypnutím konkrétneho programu alebo celého operačného systému. Ak sa s takouto chybou obrátite na dodávateľa, pravdepodobne vám veľmi neporadí, ak je to chyba operačného systému. O tom, že množstvo takýchto chýb existovalo, referuje samotná internetová stránka firmy Microsoft (www.microsoft.com), kde je možné nájsť celú databázu problémov. Ťažko sa však domnievať, že obsahuje riešenia všetkých problémov. Jediná možnosť dodávateľa je prehľadávať túto databázu, či náhodou nenájde riešenie vášho problému. Ale ak je váš problém špecifický asi vám s ním nebude vedieť poradiť. V konečnom dôsledku je na tom lepšie užívateľ s OS Linux, pretože mu môže pomôcť lubovoľný odborník. Kdežto pri MS Windows mu môže pomôcť len človek s firmy Microsoft. Pri porovnaní so Škodou a Mercedesom by teda Microsoft mal byť na podobnej úrovni ako Mercedes. Lenže v praxi môžu slovenskí technici Mercedesu dať dolu ochranný kryt motoru, kdežto slovenský Microsoft support nemôže vidieť zdrojové kódy. Slovenský technici Mercedesu majú k dispozícii detekčné zariadenie a presný popis toho ako má fungovať a vyzerať motor. Slovenskí technici Microsoftu majú akurát databázu problémov, ktorá popisuje ako sa počítač správa pri určitých chybách. Keď to porovnáme napríklad s lekármi, tak hľadanie chyby sa podobá stanoveniu diagnózy pacienta cez telefón. Lenže niektoré choroby sa cez telefón zistiť nedajú.

Dnešný softvér a najmä operačné systémy obsahujú často omnoho zložitejšie mechanizmy ako automobil. Používané sú každodenne a je zrejmé, že sa u nich budú vyskytovať závady vyplývajúce z prevádzky. Túto skutočnosť si však mnohí užívatelia osobných počítačov neuvedomujú a často od softvéru čakajú stopercentnú činnosť bez akejkoľvek údržby. V praxi sa dodržiavanie licencie OEM od Microsoftu stretáva s mnohými ťažkosťami. Jednou z nich je aj počítačová kriminalita. Najväčší problém s ňou majú ale dodávatelia počítačov, ktorí predstavujú medzičlánok v obchodnom reťazci medzi dodávateľom, teda firmou Microsoft a koncovým užívateľom, pretože za softvér dodaný prostredníctvom tejto licencie sa zaručujú oni a nie firma Microsoft. Firma Microsoft sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za softvérové produkty šírené prostredníctvom tejto licencie. V prípade chyby necháva jej riešenie na dodávateľovi, ktorému dokonca odmieta priamu podporu. Skúsme sa teraz postaviť do pozície dodávateľa počítačov, ktorý sa má rozhodnúť aký operačný systém bude predávať na svojich počítačoch.

Prvá možnosť je nepredávať žiadny a nechať voľbu na koncovom užívateľovi. Ten však väčšinou očakáva kompletné služby zahŕňajúce inštaláciu a záručný servis týkajúci sa aj operačného systému. Druhá možnosť je predávať operačný systém prostredníctvom OEM licencie a dúfať, že chybovosť operačného systému je minimálna, pretože v prípade výskytu chyby sa môžeme len domnievať, čo je jej skutočnou príčinou. Tretia možnosť je predávať operačný systém, ktorý si môže zadovážiť aj sám koncový užívateľ a v prípade poruchy pôsobiť len ako sprostredkovateľ informácií medzi pôvodným výrobcom a koncovým užívateľom. Ak však riešenie problému spočíva v tom, že slovenská pobočka servisu nemôže nahliadnuť "pod kapotu" a radí mi to, čo môzem nájsť sám vo verejne prístupnej databáze, asi si rozmyslím či za takýto produkt bude chcieť užívateľ zaplatiť omnoho vyššiu cenu ako pri možností s OEM verziou. Štvrtá možnosť je, źe poskytnem OSS operačný systém, o ktorom si myslím, že je dobrý. Ak potom nastane chyba, viem sa pozrieť dovnútra, čím ju môžem konkrétne detekovať a následne odstrániť. Alebo môžem požiadať o pomoc niekoho skúsenejšieho, ktorý má rovnaké právo "stanoviť diagnózu pacienta", prípadne mi pomôcť pri "operácii". Ak si porovnáme jednotlivé možnosti, ako najlepšia podla mňa vyjde štvrtá možnosť, ktorá poskytuje najväčšiu možnosť kontroly toho, čo predávam. Na rozdiel od ostatných možností, ktoré ma zaväzujú k tomu, že sa zaručím za niečo o čom presne neviem čo obsahuje.

4  Záver
V dobách stredoveku boli poriadané "hony na čarodejnice". Učení vedci sa museli ukrývať pred inkvizíciou, ktorá bola často rovnako intelektuálne vzdelaná, no neochotná deliť sa o tajomstvá vedy s verejnosťou, pretože často vedu využívala vo svoj prospech. Mnohí "barbarský šamani", ktorí objavili určité zákonitosti prírody, ich používali ako kúzla ktorými balamutili nevedomý ľud. Ak necháme softvérové firmy robiť produkty, z ktorých bude možné vidieť len výsledný efekt a nie aj to, ako fungujú, budú môcť tieto firmy používať softvér na balamutenie verejnosti a pýtať si zaň ľubovoľné sumy, pretože nikto nebude vedieť posúdiť ich skutočnú hodnotu alebo funkčnosť.
  Množstvo ľudí z celého sveta, odborníkov v oblasti programovania a výpočotej techniky sa prostredníctvom internetu sústredilo okolo projektu GNU a OSS podporovaného Free Software Foundation. Týchto ľudí popisujú gigantické softvérové spoločnosti ako "kacírov", pretože verejnosti umožňujú nahliadnuť do tajov zložitých programov, na ktorých tieto spoločnosti zarábali ťažké peniaze, využívajúc nevedomosť ľudí.

5  Použitá literatúra
- Kolesár Juraj: Komerčné využitie GNU GPL, 2002
- Kotler,F.;Armstrong,G.:Marketing:An Introduction,Prentice Hall, 1990, (Marketing, SPN, 1992)
- Limpouch,A.:X Window System programování aplikací, GRADA, 1993
- Robbins, Stephen P.;Coulter, Mary K.:Management,Prentice Hall, 5th edition, 1996
- McCarty,B.:Learning Red Hat Linux,O’Reilly,1999 (Ucíme se Red Hat Linux, Computer Press,2000)
- Susko,B.: Pocítacová kriminalita a softvérové pirátstvo ako nový druh trestnej cinnosti, Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, 2002
6  Použité skratky
- GNU-Gnu is Not Unix, http://www.gnu.org
- FSF-Free Software Foundation, http://www.fsf.org
- GPL-General Public License, http://www.gnu.sk/gpl-orig.html
- OSS-Open Source Software, http://www.opensource.org
- OS-Operating System
- MS-Microsoft, http://www.microsoft.com

8  Príloha: Všeobecná zverejňovacia licencia GNU
Preložil Juraj Kolesár (zdroj http://www.gnu.sk/):
 
Všeobecná zverejňovacia licencia GNU
slovenský preklad ,,GNU General Public Licence``, Verzia 2, jún 1991
Kopírovanie a distribúcia doslovných kópií tohoto licenčného dokumentu sú dovolené komukoľvek, jeho zmeny sú však zakázané.
Preambula
Väčšina licencií pre softvér je navrhnutých tak, aby vám obmedzovali slobodu jeho zdieľania a upravovania. Naopak ,,Všeobecná zverejňovacia licencia GNU`` vám zaručuje slobodu zdieľania a upravovania ,,slobodného softvéru`` - zaisťuje že softvér je slobodný pre všetkých jeho užívateľov. Táto ,,Všeobecná zververejňovacia licencia`` sa vzťahuje na väčšinu softvéru nadácie Free Software Foundation a na akýkoľvek iný program, ktorého autor ju príijme (iný softvér Free Software Foundation je namiesto toho pokrytý ,,Knižnou všeobecnou zverejňovacou licenciou GNU``). Aj vy ju môžete použiť pre svoje programy.
Ak hovoríme o ,,slobodnom softvéri``, máme na mysli slobodu používania, nie cenu. Naše ,,všeobecné zverejňovacie licencie`` sú navrhnuté na zaistenie toho, že môžete slobodne šíriť kópie ,,slobodného softvéru`` (a účtovať si za túto službu, ak chcete), že obdržíte zdrojový kód, alebo ho môžete získať, ak chcete, že môžete tento softvér meniť, alebo jeho časti používať v nových programoch, a že viete, že tieto veci môžete urobiť.
Aby sme mohli chrániť vaše práva, musíme vytvoriť obmezenia, ktoré zakážu komukoľvek vám tieto práva upierať, alebo žiadať, aby ste sa týchto práv zriekli. Tieto obmedzenia sa premietajú do istých povinností, ktoré musíte dodržať, ak šírite alebo modifikujete takýto softvér.
Napríklad, ak šírite kópie takéhoto programu, či už zdarma alebo za poplatok, musíte poskytnúť príjemcovi všetky práva, ktoré máte sami. Musíte zaručiť, že príjemcovia tiež dostanú, alebo môžu získať, zdrojový kód. A musíte im ukázať tieto podmienky, aby aj oni poznali svoje práva.
Vaše práva chránime v dvoch krokoch:
(1) zabezpečením autorských práv k softvéru a
(2) ponuktím tejto licence, ktorá vám dáva právoplatné povolenie ku kopírovaniu, šíreniu a modifikovaniu takéhoto softvéru.
Kvôli ochrane každého autora, vrátane nás samotných, chceme zaručiť, aby každý chápal skutočnosť, že na tento slobodný softvér neexistue žiadna záruka. Ak je softvér niekým iným modifikovaný a poslaný ďalej, chceme, aby príjemcovia vedeli, že to, čo majú, nie je originál. Preto sa akékoľvek problémy vnesené inými neodrazia na reputácii pôvodných autorov.
Každý slobodný program je neustále ohrozený softvérovými patentmi. Prajeme si zamedziť nebezpečiu, že distribútori slobodného programu obdržia samostatné patentové osvedčenia a tým učinia takýto program viazaným. Aby sme tomu zamedzili, deklarovali sme, že každý patent vzťahujúci sa na slobodný program, musí umožňovať slobodné používanie, alebo nesmie byť vydaný vôbec.
Presné ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a modifikovanie sú uvedené ďalej.
Ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a modifikáciu
Táto licencia (ďalej len Licencia) sa vzťahuje na počítačový program alebo iné dielo, ktoré obsahuje zmienku umiestnenú v ňom autorom o tom, že môže byť šírené podľa ustanovení ,,Všeobecnej zverejňovacej licencie GNU``. Ďalej je takýto počítačový program alebo dielo označované pojmom ,,Program`` a ,,dielo založené Programe`` znamená buď Program samotný, alebo každé iné dielo z neho odvodené, čo znamená dielo obsahujúce Program alebo jeho časti doslovne alebo s modifikáciami, prípadne v preklade do iného jazyka. (ďalej je preklad zahrňovaný pod pojmom ,,modifikácia``) Každý užívateľ Licencie je označovaný ako ,,Vy``.
Iné činnosti ako kopírovanie, šírenie a modifikácia Programu nie sú Licenciou pokryté; siahajú mimo jej rámec. Akt spustenia Programu nie je obmedzený a výstup z Programu je pokrytý Licenciou iba vtedy, ak obsah výstupu vytvorí dielo založené na Programe (nezávislé od činnosti Programu). Posúdenie platnosti predchádzajúcej vety závisí na tom, čo Program vykonáva.

- Môžete kopírovať a šíriť doslovné kópie zdrojového kódu Programu tak, ako ste ho obdržali, na ľubovoľnom médiu za predpokladu, že na každej kópii viditeľne uvediete zmienku o autorovi a absencii záruky. Necháte nedotknuté všetky zmienky odkazujúce na Licenciu a zmienky o absenci záruky, a dáte každému príjemcovi spolu s Programom kópiu Licencie.

Za fyzický akt prenesenia kópie môžete žiadať poplatok a podľa vlastného uváženia môžete ponúknuť za poplatok záručnú ochranu.

- Môžete modifikovať vašu kópiu alebo kópie Programu alebo ktorejkoľvek jeho časti, a tak vytvoriť dielo založené na Programe, a kopírovať a šíriť takéto modifikácie či dielo podľa platných podmienok odseku 1, uvedeného vyššie, za predpokladu, že splníte aj všetky tu vymenované podmienky:

a) Modifikované súbory musíte doplniť zreteľnou zmienkou uvádzajúcou, že ste súbory zmenil a dátum každej zmeny.
b) Musíte umožniť, aby akékoľvek vami zverejnené alebo rozširované dielo, ktoré ako celok alebo v častiach obsahuje Program alebo jeho časti, alebo je z Programu alebo jeho časti odvodené, mohlo byť ako celok bezplatne poskytnuté každej tretej osobe v súlade s ustanoveniami Licencie.
c) Ak modifikovaný Program interaktívne číta povely po spustení, musíte zaistiť, že pri bežnom spôsobe jeho spustenia vytlačí alebo zobrazí hlásenie obsahujúce zmienku o autorovi a zmienku o absencii záruky (alebo zmienku o tom, že záruku poskytujete vy), a že užívatelia môžu Program ďalej šíriť za podmienok Licencie, a užívateľ musí byť oboznámený, akým spôsobom môže nahliadnuť do kópie Licencie. (Výnimka: v prípade, že Program je interaktívny, ale žiadne také hlásenie nevypisuje, nepožaduje sa, aby dielo založené na Programe takéto hlásenie vypisovalo.)
Tieto požiadavky sa vzťahujú k modifikovanému dielu ako celku. Pokiaľ je možné identifikovať časti takéhoto diela, ktoré zrejme nie sú odvodené z Programu a môžu byť samé o sebe považované za nezávislé a samostatné diela, potom sa táto licencia a jej ustanovenia nevzťahujú na tieto časti, ak sú šírené ako nezávislé diela. Ak však tieto časti rozširujete ako časti celku, ktorým je dielo založené na Programe, musí byť rozširovanie tohoto celku podriadené ustanoveniam Licencie tak, že sa povolenia poskytnuté ďalším užívateľom Licenice rozšíria na celé dielo, teda na všetky jeho časti bez ohľadu na to, kto ktorú časť napísal.
Zmyslom tohoto odseku teda nie je získanie práv na dielo celkom napísané vami, ani popieranie vašich práv voči nemu, skutočným zmyslom je výkon práva na ,,riadenie`` šírenia odvodených alebo kolektívnych diel založených na Programe.
Iba pri spojení iného diela, ktoré nie je založené na Programe, s Programom (alebo dielom založeným na Programe) na pamäťovom alebo distribučnom médiu, nespadá takéto iné dielo do pôsobnosti Licencie.

- Môžete kopírovať a rozširovať Program (alebo dielo založené na Programe podľa ustanovení odseku 2) prostredníctvom strojového kódu podľa ustanovení odsekov 1 a 2, uvedených vyššie, ak splníte aspoň jednu z tu vymenovaných podmienok:

a) Doplníte strojový kód úplným strojovo čitateľným zdrojovým kódom, ktorý musí byť šírený podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, a to na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru.
b) Doplníte strojový kód písomnou ponukou, platnou najmenej tri roky, podľa ktorej poskytnete akejkoľvek tretej strane kópiu úplného strojovo čitateľného zdrojového kódu, ktorá musí byť šírená podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru, za poplatok neprevyšujúci náklady vynaložené na fyzickú výrobu takejto kópie.
c) Doplníte ho informáciou, ktorú ste dostal ohľadom ponuky na poskytnutie úplného zdrojového kódu. (Táto alternatíva je povolená len pre nekomerčné šírenie a to iba vtedy, ak ste obdržali Program v strojovom kóde spolu s takouto ponukou odpovedajúcou podmienke b) vyššie.)
Zdrojový kód je najvhodnejšou formou diela pre jeho prípadné modifikácie. Pre Program šírený prostredníctvom strojového kódu, znamená úplný zdrojový kód všetok zdrojový kód pre všetky moduly, ktoré obsahuje, vrátane akýchkoľvek ďalších súborov pre definíciu rozhrania a dávkových súborov potrebných pre kompiláciu, inštaláciu a spustenie Programu vo forme strojového kódu. Zvláštnou výnimkou sú časti, ktoré sú inak šírené (prostredníctvom strojového alebo zdrojového kódu) s hlavnými súčasťami (napr. kompilátor, jadro) operačného systému na ktorom je Program spustiteľný, pokiaľ tieto časti nie sú priamo súčasťou Programu.
Ak je šírenie strojového kódu konané poskytnutím prístupu na miesto, odkiaľ je ho možné kopírovať, potom sa za šírenie zdrojového kódu považuje aj poskytnutie rovnakého prístupu na miesto, odkiaľ je možné kopírovať zdrojový kód, aj keď pritom nie sú tretie strany nútené ku skopírovaniu zdrojového kódu spolu so strojovým.

- Nesmiete kopírovať, modifikovať, poskytovať sublicencie, alebo šíriť Program iným spôsobom, ako vyslovene uvedeným v Licencii. Akýkoľvek iný pokus o kopírovanie, modifikovanie, poskytnutie sublicencie, alebo šírenie Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva dané Licenciou. Strany, ktoré od vás obdržali kópie alebo práva v súlade s Licenciou, nemajú ukončené svoje práva dané Licenciou, pokiaľ sa jej plne podriaďujú.
- Keďže ste Licenciu nepodpísali, nie je vašou povinnosťou ju prijať. Nič iné vám však nedáva právo kopírovať alebo šíriť Program alebo diela na ňom založené. V prípade, že Licenciu neprijmete, sú tieto činnosti zakázané zákonom. Modifikáciou alebo šírením Programu (alebo každého diela založeného na Programe) teda vyjadrujete súhlas s Licenciou a prijímate všetky jej ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, modifikovanie alebo šírenie Programu alebo diel na ňom založených.
- Vždy, keď ďalej šírite Program (alebo dielo založené na Programe), získava príjemca od autora, právo kopírovať, modifikovat alebo šíriť Program v súlade s ustanoveniami Licencie. Nesmiete klásť žiadne prekážky výkonu tu zaručených práv príjemcu. Nie ste zodpovedný za dodržiavanie tejto licence tretími stranami.
- Ak sú vám rozhodnutím súdu, alebo obvinením z porušenia patentu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu (nielen v súvislosti s patentmi), uložené také podmienky (či už príkazom súdu, zmluvou, alebo inak), ktoré sa vylučujú s podmienkami Licencie, nie ste tým oslobodený od podmienok Licencie. Ak nemôžete šíriť Program tak, aby ste vyhoveli zároveň svojim záväzkom vyplývajúcim z Licencie a iným platným záväzkom, nesmiete ho v dôsledku toho šíriť vôbec.

Ak by napríklad patentové osvedčenie nepovoľovalo bezplatné šírenie Programu každému, kto vašim pričinením získa priamo alebo nepriamo jeho kópie, potom by jediný možný spôsob, ako vyhovieť patentovému osvedčeniu a zároveň aj tejto licencii, spočíval v ukončení šírenia Programu.
Pokiaľ by sa javila za istých okolností niektorá časť tohoto odseku ako neplatná alebo nevynútiteľná, ostáva okrem tejto časti v platnosti celý zvyšok tohoto odseku, a za všetkých iných ako týchto okolností ostáva platný odsek ako celok.
Zmyslom tohoto odseku nie je navádzať k porušovaniu patentov či iných vlastníckych práv, ani tieto práva alebo patenty spochybňovať. Jediným jeho zmyslom je ochrana integrity systému šírenia (voľne šíriťeľného softvéru), ktorý je podložený predpismi Licencie. Mnohí ľudia prispeli k veľkému množstvu softvéru, šíreného týmto systémom, spoliehajúc sa na jeho dôsledné uplatňovanie. Záleží na autorovi/darcovi, aby sa rozhodol, či si praje šíriť softvér pomocou nejakého iného systému a žiaden užívateľ Licencie nemôže takéto rozhodnutie spochybňovať.
Tento odsek má vyjasniť to, čo je považované za dôsledok plynúci zo zvyšku tejto licencie.

- Ak je šírenie či použitie Programu v niektorých krajinách obmedzené, buď patentmi, alebo autorským zákonom, môže autor, ktorý zveruje Program do pôsobnosti Licencie, pridať výslovné geografické obmezenie vylučujúce takéto krajiny, takže šírenie je povolené len v tých krajinách, ktoré nie sú týmto spôsobom vylúčené. Potom Licencia zahŕňa takéto geografické obmedzenia ako svoju súčasť
- Free Software Foundation môže občas vydať upravené, alebo nové verzie Licencie. Takéto nové verzie sa budú svojou myšlienkou podobať súčasnej verzii, ale riešením nových problémov či záujmov sa môžu líšiť v niektorých detailoch.

Každej verzii je pridelené jednoznačné číslo verzie. Ak Program špecifikuje číslo verzie, vzťahuje sa naňho táto verzia alebo všetky ,,neskôr vydané verzie``, a môžete sa podľa uváženia riadiť ustanoveniami a podmienkami tejto konkrétnej verzie, alebo kterejkoľvek neskoršej verzie vydanej Free Software Foundation. Ak Program nešpecifikuje číslo verzie, môžete si vybrať ľubovoľnú verziu, akú kedy Free Software Foundation vydala.

- Ak si prajete zahrnúť časti Programu do iných voľne šíriteľných programov, ktorých podmienky pre šírenie sú odlišné, zašlite autorovi žiadosť o povolenie. V prípade programov, ku ktorým vlastní autorské práva Free Software Foundation, napíšte Free Software Foundation; Rozhodnutie Free Software Foundation bude vedené dvomi cieľmi. Zachovaním voľného šírenia všetkých odvodenín našich voľne šíriteľných programov a všeobecnou podporou zdieľania a opätovného využitia programov.

ZÁRUKA SA NEPOSKYTUJE
- PRETOŽE PROGRAM JE POSKYTOVANÝ TOUTO LICENCIOU BEZPLATNE, NEVZŤAHUJE SA NA PROGRAM ŽIADNA ZÁRUKA, V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM. POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK, POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÉ STRANY PROGRAM ,,TAK, AKO JE'', BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ, ALEBO VYPLÝVAJÚCEJ, VRÁTANE, ALE NIE LEN, ÝNIMKOU TOHO, KEĎ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ALEBO KEĎ TO BOLO PÍSOMNE ODSÚHLASENÉ, VÁM NEBUDE ŽIADNY Z DRŽITEĽOV AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SMIE MODIFIKOVAŤ ČI ŠÍŘIŤ PROGRAM V SÚLADE S PREDCHÁDZAJÚCIMI USTANOVENIAMI, ZODPOVEDAŤ ZA ŠKODY, VRÁTANE VŠETKÝCH VŠEOBECNÝCH, ŠPECIÁLNYCH, NÁHODNÝCH, ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PROGRAM (VRÁTANE - ALE NIE IBA - STRATY ALEBO SKRESLENIA DÁT, ALEBO TRVALÝCH ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VÁM ALEBO TRETÍM STRANÁM, ALEBO ZLYHANÍM FUNKCIE PROGRAMU V SÚČINNOSTI S INÝMI PROGRAMAMI), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE TAKÝTO DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÁ STRANA, BOLI UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

Ako uplatniť tieto ustanovenia na vaše nové programy
Ak vyviniete nový program, a chcete, aby bol verejnosti čo najviac k úžitku, môžete to najlepšie dosiahnuť tým, že ho prehlásite za voľne šíriteľný softvér, ktorý môže ktokoľvek šíriť a meniť za podmienok uvedených v Licencii.
Na to stačí pripojiť k programu nasledujúce údaje. Nejbezpečnejšou cestou je ich pripojiť na začiatok každého súboru so zdrojovým kódom, čím sa najúčinnejšie poukáže na vylúčenie záruky. V každom súbore by mal byť potom prinajmenšom riadok s podpisom autora a odkazom na miesto, kde možno získať ostatné úplné údaje.
riadok s menom programu a krátkym popisom toho, čo robí (c) meno autora
Tento program je voľne šíriteľný softvér. Môžete ho šíriť a modifikovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU, vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď verzie 2 tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) kterejkoľvek neskoršej verzie.
Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.
Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, požiadajte o ňu Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Pripojte tiež informáciu o tom, ako je možné spojiť sa s vami elektronickou poštou alebo listom.
Pokiaľ je program interaktívny, zariaďte, aby sa pri štarte v interaktívnom móde vypísalo hlásenie podobné tomutu:
Gnomovision verzia 69, Copyright (C) 19yy meno autora
Gnomovision je ABSOLÚTNE BEZ ZÁRUKY; podrobnosti sa dozviete zadaním ,,show w``. Ide o voľne šíritľný softvér a jeho šírenie za istých podmienok je vítané; podrobnosti získate zadaním ,,show c``.
Hypotetické povely ,,show w`` a ,,show c`` by mali zobraziť príslušné pasáže Všeobecnej zverejňovacej licencie. Zodpovedajúce povely ale nemusia byť práve ,,show w`` a ,,show c``, môžu to byť napríklad stlačenia tlačítka na myši, alebo položky v menu - čokoľvek, čo sa do vášho programu hodí.
Pokiaľ je to nutné, mali by ste tiež vybaviť u svojho zamestnávateľa (ak pracujete ako programátor) alebo predstaviteľov vašej školy, ak je niekto taký, aby podpísal ,,zrieknutie sa distribučných a majetkových práv``. Tu je vzor (mená zmeňte):
Yoyodyne, a.s., sa zrieka distribučných a majetkových práv k programu ,,Gnomovision`` (prekladač s nakladačom) napísaného Jamesom Hackerom.
(podpis Tomáš Zložitý), 1. január 1999 v Hornej Dolnej
Tomáš Zložitý, viac než prezident
Licencia neumožňuje zahrnutie vašeho programu do programov, ktoré nepodliehajú Licencii. Ak je váš program knižnicou podprogramov, môžete považovať za užitočnjšie povoliť len naviazanie iných aplikácií na túto knižnicu. Ak tak chcete urobiť, použite ,,Knižnú všeobecnú zverejňovaciu licenciu GNU`` namiesto Licencie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018