Manganometrické stanovenie obsahu železa v lieku Ferronat

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 842
Tlačení: 89
Uložení: 90

Manganometrické stanovenie obsahu železa v lieku Ferronat

Téma: Manganometrické stanovenie obsahu železa v lieku Ferronat

Úloha: Vypočítajte množstvo síranu železnatého v 1 tabletke lieku Ferronat 

Princíp: V trecej miske sme rozdrvili 1 tabletku Ferronatu a takto získaný prášok sme rozpustili v 40 cm3 roztoku kyseliny sírovej ( c= 2 mol/dm3) a následne prefiltrovali. Filtrát sme preliali do odmernej banky a doplnili na objem 100 cm3. Z takto pripraveného roztoku sme odpipetovali 10 cm3 do titračnej banky. Pridali sme 20 cm3 kyseliny sírovej (c= 2 mol/dm3) a titrovali odmerným roztokom manganistanu draselného (c=0,002 mol/dm3) doo vzniku prvého stáleho slaboružového zafarbenia. Na titráciu sme spotrebovali 18,5 cm3 roztoku KMnO4. Pri výpočte vychádzame zo skráteného iónového zápisu redoxnej reakcie vyjadrujúceho podstatu chemického deja. 

Výpočet: 5Fe2+ + MnO4- + 8H3O+ — > 5Fe3+ + Mn2+ + 12H2O

c(KMnO4)= 0,002 mol/dm3

V(KMnO4)= 18,5 cm3 = 18,5∙10-3 dm3

n= ?

n(Fe2+) = 5 ∙ n(MnO4-)

n(Fe2+) = 5 ∙ V ∙ c

n(Fe2+) = 5 ∙ 18,5∙10-3 ∙ 0,002

n(Fe2+) = 1,85 ∙ 10-4 mol .......v 10 cm3, ktoré sme odpipetovali z pripraveného roztoku

n(Fe2+) = 1,85 ∙ 10-3 mol .......v 100 cm3 roztoku pripraveného z 1 tabletky Ferronatu

Záver: Výpočtom sme stanovili, že množstvo síranu železnatého v 1 tabletke Ferronatu je 1,85 ∙ 10-3 mol.

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu