Navrhnite príklad substitučnej reakcie, redoxnej reakcie, protolytickej reakcie, syntézy a analýzy

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: celestina (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.01.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 270
Tlačení: 39
Uložení: 33

Laboratórne cvičenie

Meno

Trieda: 1.B

Téma: Chemické reakcie

Úloha: Navrhnite (uskutočnite) príklad substitučnej reakcie, redoxnej reakcie, protolytickej reakcie, syntézy a analýzy.

Princíp: Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty. Je to dej, pri ktorom spolu reaguje jedna alebo viaceré látky za vzniku jedného alebo viacerých látok.

Chemická rovnica je zápis chemickej reakcie.

V uzavretej sústave sa súčet hmotnosti látok, ktoré vstupujú do reakcie, rovná súčtu hmotností látok, ktoré reakciou vznikajú. alebo celkový počet atómov jednotlivých prvkov v reaktantoch musí byť rovnaký ako celkový počet atómov jednotlivých prvkov v produktoch.

  • Celková vonkajšia zmena pri chemickej reakcii:
    • Skladné (syntetické, syntézy) reakcie
    • rozkladné (analytické) reakcie
    • substitučné (vytesňovacie) reakcie
    • podvojná zámena (konverzia)

Chemikálie: peroxid vodíka (3%), oxid manganičitý, horčík (práškový), zinok (granulovaný), kyselina chlorovodíková (5%), hydroxid sodný (5%)

Pomôcky: stojan na skúmavky, skúmavky, lyžička, spaľovacia lyžička, plynový kahan

Postup a pozorovanie:

Syntéza Mg + O2 MgO : Horčík naberieme na spaľovaciu lyžičku a vložíme do ohňa(kahana). Po chvíli sa začnú tvoriť iskry, potom

plameň, kt. sa sfarbil do zelena. Daná reakcia je exotermická.

Rozklad látky 2H2O2 2H2O + O2 :Do skúmavky dáme 1 cm peroxidu vodíka, pridáme oxid manganičitý a pozorujeme. Pri pozorovaní sa začne uvoľňovať kyslík čo ma za následok

bublanie, roztok začne tmavnúť a zo skúmavky unikať dym.

Vytesňovacie Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Do skúmavky nalejeme približne 1 cm HCl, pridáme granulovaný zinok a pozorujeme. Vodík sa začal uvoľňovať a to malo za následok pomalé bublanie.

HCl = 15g NaOH= 17g

H2O + NaCl = 32g

Redoxné reakcie 2H2O2 2h2O + O2 Zn + 2HCl ZnCl2 + H2Protolytická HCL + NaOH H2O + NaCl :Vezmem kadičku nalejem do nej HCl a odvážim, potom zoberiem druhú kadičku

a nalejem do nej NaOH a tiež odvážim. Obe kadičky vlejem do jednej a odvážim. Pri reakcii nevznikla žiadna viditeľná reakcia. Platí zákon zachovania hmotnosti.

Záver: Na cvičení sme pozorovali tieto reakcie: syntéza, rozklad látky, vytesňovanie, redoxné reakci a protylitické reakcie. Zistili sme ako sa správaju reaktanty a produkty, čo vznikne reakciou daných látok...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Navrhnite príklad substitučnej reakcie, redoxnej reakcie, protolytickej reakcie, syntézy a analýzy

Pridať nový komentár


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu