Používanie ampérmetra, voltmetra, meranie elektrického napätia a prúdu

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: celestina (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.01.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 281 slov
Počet zobrazení: 381
Tlačení: 36
Uložení: 37

Laboratórne cvičenie

Meno: 

Trieda: 1.B

Dátum: 2013-06-02

Spolupracovníci: Klaudia Sajdaková, Sabína Ondirková, Kristína Michalová

Téma: Používanie ampérmetra, voltmetra, meranie elektrického napätia a prúdu.

Úlohy: 1. Oboznámiť sa s údajmi na meracích prístrojoch.

  1. Odmerať elektrické napätie na svorkách
  2. Odmerať elektrický prúd, ktorý prechádza žiarovkou.

Pomôcky: ampérmeter, voltmeter, vodiče, žiarovka, zdroj elektrického napätia

Teoretická časť: Chyby pri meraní napätia a prúdu

 chyba prístroja: kvalita výroby prístroja, určuje sa podľa triedy presnosti: pomer dovolenej chyby(v %) a jeho menovitej hodnoty = relatívna odchýlka prístroja

trieda presnosti: vyjadruje v % pomer dovolenej chyby prístroja (t.j. šírky intervalu, v ktorom leží správna hodnota meranej veličiny pri zachovaní všetkých pravidiel merania) a jeho menovitej hodnoty (t.j. najväčšej hodnoty, ktorú možno odčítať na stupnici prístroja), je daná výrobcom

 chyba pri odčítaní: závisí od vhodnej stupnice a ručičky

 celková odchýlka merania: súčet všetkých odchýlok Ui- rozsah

U- odchýlka merania U- relatívna odchýlka p- trieda presnosti

Postup:

Výsledky:

 

Ui [V]

U [V]

U= · p[%]

U=U· U [V]

U=(U± U) [V]

1

20

8

5

0,40

8±0,4

2

10

7,9

2,5

0,2

7,9±0,2

3

7,6

7,6

1

0,08

7,6±0,08

 

Ii [A]

I [A]

I= · p[%]

I=I· I [A]

I=(I± I) [A]

1

300

45

13,3

6

45±6

2

100

52

3,85

2

52±2

3

55

55

1

0,55

55±0,55

Záver: Cieľom tohto cvičenia bolo oboznámiť sa s meracími prístrojmi a odmerať hodnoty elektrického prúdu a napätia. Zistili sme, že ak na meracom prístroji si vopred nastavíme menší rozsah, meranie bude presnejšie než pri väčšom rozsahu. Tiež sme zistili, že na presnejšie meranie je vhodnejší digitálny merací prístroj ako analógový.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Používanie ampérmetra, voltmetra, meranie elektrického napätia a prúdu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.022 s.
Zavrieť reklamu