Molekulová fyzika + termodynmika

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: Siu-liu
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 267 slov
Počet zobrazení: 6 147
Tlačení: 587
Uložení: 623
Pomôcky: nádoba na vodu, odmerný valec, lekárske kvapkadlo, posuvné meradlo, roztoku kyseliny olejovej v lekárskom benzíne v pomere Vk:Vr = 1:2000, kde Vk je objem kyseliny a Vr je celkový objem roztoku, detský zásyp a voda

Princíp: Molekulová fyzika a termodynamika. Priemer molekuly kyseliny olejovej je určený na základe viacerých povrchových napätí kvapaliny

Pracovný postup: 1. Pomocou kvapkadla a odmerného valca sme zistili počet kvapiek N v roztoku kyseliny olejovej v benzíne s objemom 1 ml
2. Vyjadrili sme objem V1 jednej kvapky v roztoku a objem V kyseliny olejovej v 1 kvapke.
3. Do čistej a opláchnutej nádoby sme naliali vodu. Počkali sme, kým sa jej povrch ustálil a potom sme ho rovnomerne poprášili detským púdrom. Kvapkadlom sme preniesli na voľný povrch vody do stredu misky jednu kvapku roztoku.
4. Odmerali sme priemer vzniknutého kruhu 2r, ktorý približne utvorila tenká vrstva kyseliny olejovej na voľnom povrchu vody. Merali sme tak, že hroty posuvného meradla sme priblížili k dvom protiľahlým miestam vrstvy (viď obr.).
5. Meranie sme zopakovali 6krát (tabuľka merania) a hodnotu 2r sme vyjadrili ako aritmetický priemer.
6. Vyjadrili sme obsah kruhu S, ktorý utvorí tenká vrstva Kyseliny olejovej na voľnom povrchu vody, pričom hustota kyseliny olejovej je 900 kg.m-3.
7. Vyjadrili sme priemer molekuly d=V/S pomocou meraných veličín
8. Vypočítali sme priemer molekuly d na základe experimentu.
9. Vypočítali sme priemer molekuly d´ pomocou Avogardovej konštanty , NA. Hodnoty d a d´ sme porovnali

Obrázok:

Tabuľka meraní:

Poradie merania Nameraná hodnota (cm)
1. meranie 15,5
2. meranie 16,8
3. meranie 9,5
4. meranie 8,5
5. meranie 6
6. meranie 7,5

shéma:

záver:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033